Charles Explorer logo
🇬🇧

In a Vicious Circle: The Motherhood and Educative Role as Paradoxes of Modernity

Class at Faculty of Arts |
ABO400516

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy: 6. 10.

FENOMÉM KUNĚTICKÁ TEORETICKÝ ÚVOD. MATEŘSTVÍ VE FEMINISTICKÝCH TEORIÍCH

- Heczková (FF UK).

V tomto i v dalších jednání kolokvia vítáme další diskusní příspěvky z pléna. 13. 10.

- Vojvodík (FF UK): Mateřství a filosofie obraznosti K. J. Erbena cca 30min

- Kalivodová (FF UK): Stud, nezájem nebo popření?: Chybění matek v próze žen 19. století a některé překvapivé výjimky cca 30 min 20. 10.

- Lenderová (Univerzita Pardubice, Jihočeská univerzita České Budějovice): Fenomén těhotenství v odborné literatuře 19. století: tělo, bolest, soucit, medikalizace. Těhotenství a mateřství se v průběhu 19. století dostává do zorného pole pedagogů, lékařů a filosofů v daleko větší míře, než tomu bylo dříve. Současně se stále častěji objevuje u porodu muž, zpočátku porodník (magistr porodnictví), později lékař

- ti oba narušují až dosud převládající pojetí porodu jako záležitosti ryze ženské, umožňující projevení ženské solidarity a soucitu. Poměrně rozsáhlý korpus lékařských příruček, určených porodním babičkám, představuje zajímavý pramen k fenoménu mateřství a ženského těla a napomáhá pochopit genderový konstrukt feminity v období specializace medicíny a medializace porodnictví. cca 30 min - Sochorová (FF UK): Divadlo jako instituce národně výchovná a české umělkyně 19. století cca 30 min

- Heczková (FF UK): diskusní příspěvek na téma Gabriela Preissová a její kritička Eliška Krásnohorská. cca 10 min 27. 10.

- Štěpánová (FF UK): Česká žena - výstavní obraz r. 1895. Interpretace způsobu prezentování (české) ženy na Národopisné výstavě českoslovanské. "Obraz"zachycuje jednak ženu tradiční, tedy i matku, jednak ženu intelektuálku a tvůrčí umělkyni. cca 30 min

- Pachmanová (VŠUP): Proměny a tabuizace mateřství v českém moderním umění: Od symbolické velké matky ke katastrofě mateřské identity Příspěvek se věnuje ideologickému a kulturnímu významu mateřství v modernistickém diskurzu. Zabývá se tím, jak bylo mateřství využíváno jako mocný patriarchální nástroj bránící profesionalizaci a uznání žen v umění, a zároveň mapuje proměnu zobrazení mateřství v dílech českých umělců a umělkyň první poloviny 20. století. cca 30 min 3. 11.

- Bílek (FF UK) Ideologizace obrazu ženy v 50. letech 20. století. cca 30 min

- Kupková: Matky ve filmu 50. let cca 30 min 10. 11.

- Přádná (FF UK): Komplexní pohled na motivy/téma mateřství ve filmu 20. století. cca 50 min včetně filmových ukázek

- Hanáková (SFÚ): "Slovenske mamicky peknych synov mate?" cca 20 min 24. 11.

- Szapuová (UJAK Bratislava): Konštrukcia obrazov materstva a matersko-dcérskych vzťahov alebo o hre s imaginárnym. Predmetom úvah budú spôsoby konštrukcie obrazov žien - starej matky, matky a dcéry - vo filme Modré z neba (réžia Eva Borušovičová, scenár Jana Skořepová), ktoré sa odohrávajú tak v mode každodennosti, ako aj v mode imaginárnosti. cca 30 min

- Kiczková (UJAK Bratislava): Zviditelnovanie zenskej genealogie - materstvo v rozpravaniach zien. Predstavenie roznych konceptov materstva. Preco je dolezita zenska genealogia. Biologicke a /versus socialne materstvo. Materstvo ako moc a bez/mocnost. Materstvo v rozpravaniach zien v ramci projektu "Pamet zien" - diskurzivne analyza narativnych interview. cca 30 min 1. 12.

- Knotková (FSV a FHS UK): Mytologické archetypy mateřství v indické (bengálské) literarní tradici. cca 30 min

- Binková (FF UK): Archetypy mateřství v mexické mytologii a náboženství cca 30 min 8.12.

- Hanáková (FF UK):Nevychovaný film přelomu 19. a 20. století. cca 30 min

- Klimeš (FF UK): Děti v brlohu. cca 30 min 15. 12.

- Augustová (FF UK): "Černá pedagogika" a rakouská literatura. cca 30 min

- Zadražilová (FF UK): Demytizace mateřského citu v textech ruských prozaiček konce 20. století (na nových motivacích potratů) cca 30 min 22. 12.

- Zachová (Univerzita Hradec Králové): Matky a dcery v současné české literatuře psané ženami. cca 30 min

- Fetková (Univerzita Banská Bystrica): Materstvo a sesterstvo v diele Toni Morrison. Na rozbore motivických prvkov (ne/prítomnost matky a jej význam pre vývoj detského subjektu, napätie a konflikty v oblasti vztahu matka - dcéra, stará matka - vnucka atd.) v nasom prispevku skúmame umelecky úcinné zobrazenia individualizovaných zenských subjektov. cca 30 min 5. 1.

PANEL V BLUDNÉM KRUHU

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáškový cyklus s diskusemi. Přednáška kombinovaná se seminářem.

Požadavky pro získání atestace: MOŽNOST ZÍSKÁNÍ ATESTACE (KOLOKVIUM ODPOVÍDÁ FORMÁTU KURZU 1/1 Z VE FORMĚ PÍSEMNÉ PRÁCE (8 NORMOSTRAN) NA VYBRANÉ TÉMA KURZU.

Charakteristika kurzu:

Na počest první české poslankyně, novinářky a spisovatelky Boženy Vikové - Kunětické se koná vědecké kolokvium s názvem V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Je inspirováno jejími politickými a literárními projevy, které ve své době vzbuzovaly pozdvižení a které zapadly do vod "Léthé". Jedním z klíčových slov bylo pro tuto českou feministku a nacionalistku slovo mateřství. V kolokviu bychom chtěli společně s Vámi dát tomuto slovu historický, estetický, sémiotický, sociální, politický a filosofický obsah v průřezu různých medií a historických období.