Charles Explorer logo
🇬🇧

Death as a Phenomen in Czech Literature of the 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO400519

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy: 1. První třetina 20. století - křesťansko - spirituální pohled a literatura na cestě k od Apokalypsy k Božímu království:

Jakub Deml - Hrad smrti (1912), Tanec smrti (1914), Zapomenuté světlo (1934)

Bohuslav Reynek - Rybí šupiny (1922), Had na sněhu (1924)

Jan Čep - Dvojí domov (1926), Vigilie (1928), Zeměžluč (1931), Letnice (1932) 2. Přelom 20. a 30. let - namísto hravosti reflexe, namísto poetismu volání po transcendentnu:

Vilém Závada - Panychida (1927)

František Halas - Kohout plaší smrt (1930)

Vladimír Holan - Triumf smrti (1930)

Jan Zahradníček - Pokušení smrti (1930) 3. Na úrovni vyprávěného - motiv smrti jako nosný prvek syžetu, baladická próza, psychologická próza:

Vladislav Vančura - Markéta Lazarová (1931)

Egon Hostovský - Případ profesora Körnera (1932)

Karel Čapek - Hordubal (1933), Povětroň (1934)

Jaroslav Havlíček - Neviditelný (1937)

Václav Řezáč - Černé světlo (1940)

Jaroslav Durych - Boží duha (1955) 4. 30. a 40. léta - úzkost, předtucha a válka, smrt masová a anonymní, problematika holocaustu, obraz smrti hrdinské, zmanipulovaná interpretace smrti:

Jiří Orten - Cesta k mrazu (1940), Ohnice (1941)

Josef Čapek - Básně z koncentračního tábora (1946)

Jan Drda - Němá barikáda (1946)

Jiří Weil - Život s hvězdou (1949)

Arnošt Lustig - Noc a naděje (1958), Démanty noci (1958)

Jan Otčenášek - Romeo, Julia a tma (1958)

Karel Šiktanc - Heinovské noci (1960)

Ladislav Fuks - Pan Theodor Mundstock (1963) 5. 60. léta a dále - snaha o opětovný pohled k 30. letům, erotická rovina zpodobení smrti a dědictví barokní doby, návrat metafyzických otázek v tvorbě autorů, sílící obavy ze zániku lidské existence, perspektivy smutku i naděje:

František Hrubín - Romance pro křídlovku (1962)

Vladimír Holan - Příběhy (1965), Bolest (1965)

Karel Šiktanc - Nebožka smrt (1963), Tanec smrti (1972)

Ivan Diviš - Thanatea (1968)

Vilém Závada - Na prahu (1970)

Oldřich Mikulášek - Agogh (přelom 60. a 70. let)

Zbyňek Hejda - Všechna slast (1959-1961), Blízkosti smrti (1962-1965)

Bohuslav Reynek - Odlet vlaštovek (z roku 1971)

Jan Skácel - Dávné proso (1981), Naděje s bukovými křídly (1983)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace:výstup s referátem předpokladem, četba nutností, aktivní účast v diskuzích nevyhnutelností, vlastní názor k tématu samozřejmostí - a bude vítán!

Charakteristika kurzu:

Úkolem semináře bude postihnout a interpretovat sémantiku motivu smrti v literárním spektru české poezie a prózy 20. století. Po úvodním vstupu, který provede obecnou analýzu vývoje uměleckého zobrazování smrti a zváží různá hlediska přístupu k této problematice (psychologická, filozofická, lékařská, etická, duchovní), se budeme věnovat zkoumání literárního přístupu ke smrti u autorů, jejichž hledání a postoje ke zmíněnému tématu přinesly do literatury nová, originální pojetí, ovlivnily výrazným způsobem literární vývoj a v neposlední řadě umožnily recipientům konfrontaci s osobním, lidským pohledem autora na smrt a její místo v životě člověka.