Charles Explorer logo
🇬🇧

Urban Space in Literary and Philosophical Contexts

Class at Faculty of Arts |
ABO400520

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tématické okruhy:

Flâneur a potíže s flâneuse (genderové rozlišení a jeho uplatnění); města W. Benjamina, Paříž a Berlín, pasáže; město a ideologie; labyrint, síť, palimpsest; literární zobrazování Prahy; od města k vězení; mytizace města, sféra sakrálního; město bez antinomie - proti "antiurbánnímu mýtu" znovuokouzlení (re-enchantment) města, procházka a sbírka; anatomie města - mapa a její význam.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadované vstupní znalosti:

Účastníci by měli mít alespoň pasivní znalost angličtiny, na úrovni, která umožní čtení odborných textů v tomto jazyce.

Charakteristika kursu:

Účastníci semináře se seznámí s různými způsoby uvažování o městském prostoru. Diskutovat se bude o textech z oblasti literární teorie a filozofie vycházejících z urbánního prostředí, od klasických úvah Baudelairea o figuře flâneura, přes pokus R. Barthese o sémiologii města či antropologický pohled na jeho mýtickou sféru (M. Eliade), až k současným interpretacím města (P. Virilio, M. de Certeau).

Požadavky k získání atestace: Aktivní účast, referát.