Charles Explorer logo
🇬🇧

Arnošt Procházka (1892-1900)

Class at Faculty of Arts |
ABO400524

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* 1) Úvodní setkání

* 2) "Masky" Arnošta Procházky, první orientace: rok 1892

Michel Foucault: Co je to autor? (1969), in Michel Foucault, Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda, 1994, s. 41-70. K tomu viz pasáž z textu M. Foucaulta Řád diskursu (tamtéž, s. 7-37, konkrétně s. 16-17) lm [Luboš Merhaut]: Arnošt Procházka. In Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II P-Ř, Praha, Academia, 2000, s. 1091-1095

Jarmil Krecar: Pseudonymy Arnošta Procházky (Moderní revue 31, 1924/1925, č. 5-12 (březen 1925), s. 69-74; vyšlo jako In memoriam Arnošta Procházky v redakci V. Dyka, J. Karáska ze Lvovic, J. Krecara a F. Koblihy)

Arnošt Procházka: Volné jeviště. Literární listy 13, 1892, č. 8 (1. 4.), s. 137-138 ap.: [E. Zola, Germinal] (Literární listy 13, 1892, č. 8 (1. 4.), s. 144-145)

Alap: Kritické črty. Literární listy 13, 1892, č. 11 (16. 5.), s. 188-190 ap.: [J. S. Machar, Zimní sonety] (Literární listy 13, 1892, č. 11 (16. 5.), s. 191)

+ několik recenzí z Nivy (2, 1892)

* 3) 1893: Arnošt Procházka píše Lumíru. První monografický text (Gerhart Hauptmann)

Arnošt Procházka: Listy z Prahy II. Definitivná, ačkoli zbytečná odpověď "Lumíru" a spolku. Literární listy 14, 1893, č. 13 (16. 6.), s. 227-230

Arnošt Procházka: Gerhart Hauptmann (Literární listy 14, 1893, č. 17/18 (1.9.), s. 294-296, č. 20 (1. 10.), s. 339-340, č. 22 (1. 11.), s. 374-375, č. 23 (16. 11.), s. 391-393, č. 24 (1. 12.), s. 409-411) Dops. v březnu 1893.

* 4) Arnošt Procházka (a jiní) čtou texty Jiřího Karáska

-ín: [Jiří Karásek, Rozcestí (sic!)] (Niva 4, 1894, č. 3 (1. 12. 1893), s. 47

Arnošt Procházka: [Jiří Karásek, Bezcestí] (Literární listy 15, 1894, č. 3 (16. 1.), s. 51-55)

Arn. Procházka: [Jiří Karásek, Zazděná okna] (Literární listy 15, 1894, č. 21 (16. 10.), s. 356-359, č. 22/23 (1. 11.), s. 377-379)

F. V. Krejčí: [Jiří Karásek, Zazděná okna] (Literární listy 16, 1895, č. 2 (16. 12. 1894), s. 38-39,

č. 3 (1. 1.), s. 52-55, č. 4 (16. 1.), s. 73-75) Dops. v listopadu 1894

* 5) Arnošt Procházka píše o ženách

Arnošt Procházka: [Vlasta Pittnerová, Na rychtě. Obrázek ze života našeho] (Literární listy 14, 1893, č. 9 (16. 4.), s. 179-180, č. 10 (1. 5.), s. 159-160) Dops. v únoru 1893.

Arnošt Procházka: [Věnceslava Lužická, Květiny a ženy] (Literární listy 14, 1893, č. 10 (1. 5.), s. 176) Dops. v únoru 1893.

[Gabriela Preissová, Nové obrázky a črty] (Literární listy 15, 1894, č. 8 (1. 4.), s. 142)

[Tereza Svatová, Selské črty] (Literární listy 15, 1894, č. 13 (16. 6.), s. 223)

[Eliza Orzeszkowa, Mezi sedláky a pány (Nad Němnem). Román] (Literární listy 15, 1894, č. 24 (1. 12.), s. 400-401)

A-a.: [J. S. Machar, Magdalena; Zde by měly kvést růže? Lyrická dramata (1891-1894)] (Literární listy 16, 1895, č. 6 (16. 2.), s. 103-106, č. 7 (1. 3.), s. 118-121, č. 8 (16. 3.), s. 135-138)

A-a.: [B. Viková-Kunětická, Idylky] (Literární listy 16, 1895, č. 8 (16. 3.), s. 138)

A-a.: [Růžena Svobodová, Na písčité půdě] (Literární listy 16, 1895, č. 17/18 (16. 8.), s. 293-296)

Gabri: [Růžena Jesenská, Slitování a láska. Básně] (Literární listy 17, 1896, č. 9 (16. 3.), s. 154)

+ ad Růžena Jesenská, Konec idyly (Niva 2, 1892); Teréza Nováková, Kresby a črty (Niva 2, 1892) ad.Martina Pachmanová, Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu. Praha, Argo, 2004

* 6) Prostibolo duše Arnošta Procházky a Karla Hlaváčka; Arnošt Procházka básník, prozaik

Arnošt Procházka, Karel Hlaváček: Prostibolo duše (ed. Luboš Merhaut a Otto M. Urban). Brno, Nakladatelství Pavel Křepela, 2000

Arnošt Procházka: K podobizně p. Ant. Sovy (Moderní revue, sv. 5 (1897), č. 6, s. 185-186)

Arnošt Procházka: Karel Hlaváček. Malíř (Moderní revue, sv. 8 (1898), č. 4 (červenec), s. 102-108)

+ recenze Prostibola duše (viz heslo v Lexikonu)

+ básně a prózy (Sirka; Láska; Fragmenty; Vrah) v časopisech

Otto Mikuláš Urban: Screams out of the Dark: Hlaváček, Munch, Przybyszewski. In Totenmesse. Modernism in the Culture of Northern and Central Europe (ed. Piotr Paszkiewicz). Varšava, Institute of Art, Polish Academy of Sciences, s. 153-159

Otto M. Urban: Karel Hlaváček. Výtvarné a kritické dílo. Praha, Arbor vitae, 2002

* 7) Gabriel Moton píše "glosu k dekadenci"; a jiné texty Arnošta Procházky z roku 1894

Gabriel Moton: Glosa k dekadenci (Literární listy 15,1894, č. 7 (16. 3.), s. 115-116)

-ka: [Otakar Auředníček, Pseudokontessy a jiné novely] (Literární listy 15, 1894, č. 6 (1. 3.), s. 107-109, č. 7 (16. 3.), s. 122-123)

Arnošt Procházka: Bratří Edmond a Jules de Goncourt (Literární listy 15, 1894, č. 9 (16. 4.), s. 151-152, č. 10 (1. 5.), s. 165-166, č. 11 (16. 5.), s. 183-184), č. 12 (1. 6.), s. 200-201, č. 13 (16. 6.), s. 216-217, č. 14 (1. 7.), s. 232-233, č. 15 (16. 7.), s. 252-253)

Karel Nový: [Josef Karel Šlejhar, Florian Bílek, mlynář z Myšic; Dojmy z přírody a společnosti] (Literární listy 15, 1894, č. 15 (16. 7.), s. 255-258, č. 16 (1. 8.), s. 274-277)

František Šmíd: Maurice Maeterlinck (Literární listy 15,1894, č. 16 (1. 8.), s. 267-269)

* 8) Arnošt Procházka komentuje "literární revoluci", "Českou modernu", Masaryka; jedna bilance

Arnošt Procházka: Kapitola z pathologie českého života dnešku: "K našim posledním bojům literárním" a "Literární revoluce" (Literární listy 16, 1895, č. 2 (16. 12. 1894), s. 27-33)

Glosa k "České Moderně" (Moderní revue, sv. 3 (1895/1896), č. 2 (listopad 1895), s. 25-26)

[T. G. Masaryk, Česká otázka, snahy a tužby národního obrození; Naše nynější krize. Úpadek strany staročeské a počátkové směrů nových] (Literární listy 17, 1896, č. 7 (16. 2.), s. 119-121) * Srov. F. X. Šalda, Těžká kniha (Rozhledy)

Arnošt Procházka: K poslední fázi české poezie. In Almanach secese, Praha, S. K. Neumann, 1896, s. 69-79

* 9) Arnošt Procházka moralizuje; teoretik "vysokého slohu", "krásy"

Arnošt Procházka: Immoralita v umění (Moderní revue, sv. 1, 1894/1895, č. 5 (únor 1895), s. 115-118)

Arnošt Procházka: Kniha vysokého slohu (Moderní revue, sv. 2, 1895, č. 4 (červenec 1895), s. 73-76)

A-a.: Ke knihám J. K. Huysmanse (Literární listy 16, 1895, č. 22/23 (16. 10.), s. 355-357)

T. A.: Panichida (Nový kult 2, 1898/1899, č. 3 (září 1898), s. 65-69) [nekrolog: Mallarmé]

K. L.: John Ruskin (Moderní revue, sv. 11, 1899/1900, č. 5 (únor 1900), s. 164-165)

Hubert Cyriak: Pražská secese (Moderní revue, sv. 12, 1900/1901, č. 2 (8. 11. 1900), s. 50-58)

* 10) Antropolog Arnošt Procházka, čtenář Stanisława Przybyszewského; o "pohlav"" aj. ap: [L. N. Tolstoj, Kreutzerova sonáta] Niva 5 (1895), č. 1 (16. 10. 1894), s. 14-15)

Alap: Tragédie pohlaví (Moderní revue, sv. 3 (1895/1896), č. 5 (únor 1896), s. 107-110)[ad S. Przybyszewski, De profundis]

Alap: K českému překladu výboru z ?Květů zla" (Literární listy 17, 1896, č. 1 (19. 11. 1895), s. 2-7

Román "propagandy činu" (Literární listy 18, 1897, č. 17 (4. 7.), s. 284-286)[ad S. Przybyszewski, Satans Kinder]

[Petr Nansen, Maria. Kniha lásky (přel. Fr. J. Pavlišta)] Literární listy 18, 1897, č. 19/20 (16. 8.), s. 334-337)

Arnošt Procházka: K novému bytí (Moderní revue, sv. 4 (1896), č. 2 (květen), s. 36-38) [ad S. Przybyszewski, Im Malströme]

Arnošt Procházka: Adveniat regnum tuum (Moderní revue, sv. 6 (1897), č. 2 (květen), s. 54-61)[ad S. Przybyszewski, Satans Kinder]

Arnošt Procházka: Homo sapiens (Moderní revue, sv. 7 (1897/1898), č. 5 (únor 1898), s. 148-152) [ad S. Przybyszewski, Über Bord; Unterwegs; Im Malströme]

Jasna Hloušková: Korespondence Stanisława Przybyszewského s Arnoštem Procházkou v leteceh 1895-1901. In Literární archív, sv. 28 (1997), s. 71-91

* 11) Arnošt Procházka - pohan, anarchista?

Pierre Louys (Literární listy 18, 1897, č. 14 (16. 5.), s. 243-246)

Dva póly (Literární listy 18, 1897, č. 19/20 (16. 8.), s. 320-322)

[Knut Hamsun, Nová země (přel. V. P.)] Literární listy 18, 1897, č. 21 (1. 9.), s. 354-356)

Kosmická lyrika (Literární listy 18, 1897, č. 23 (1. 10.), s. 380-382)

Arnošt Procházka: Renesance pohanství (Moderní revue, sv. 5, 1896/1897, č. 2 (listopad 1896), s. 59-62, č. 3 (prosinec 1896), s. 91-94)

Ar-: Úpadek anarchismu (Nový kult 1, 1897/1898, č. 2 (listopad 1897), s. 19-22)

* 12) "Mrtvý bude psáti o živých"?

Mortuus: Literatura (Nový kult 3, 1900, č. 1 (16. 3.), s. 10-12)

Mortuus: Literatura (Nový kult 3, 1900, č. 3 (13. 4.), s. 10-14)

P. A.: Kronika (Moderní revue 12, 1900/1901, č. 2 (8. 11. 1900), s. 70-73)

A. P.: Kronika (Moderní revue 12, 1900/1901, č. 3 (8. 12. 1900), s. 96-100)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Podmínky udělení zápočtu: aktivita v průběhu semináře; 1 zpráva, podklad ke společným úvahám; 1 esej (minimálně 3 normostrany), reflektující některý z aspektů předmětu semináře.

Charakteristika kurzu:

V rámci několika setkání se pokusíme poctivě číst texty Arnošta Procházky (1869-1925), pokud možno v jejich původním publikačním prostředí (především v časopisech), a sice texty zhruba z let 1892-1900, tedy z období, kdy Arnošt Procházka postupně budoval svou pozici v literárním, intelektuálním poli, včetně posunů i konstant ve formulaci svých estetických / etických kritérií.