Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)

Class at Faculty of Arts |
ABO400528

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy: nbsp;? zimní semestr:

1) Symbolisté ? Březina (Svítání na západě, 1896 ? Až sedneš za můj stůl)

2) Dekadenti ? Hlaváček (Pozdě k ránu, 1896 ? Upír)

3) Postsymbolisté ? Toman (Torso života, 1902 ? Kousek léta)

4) Fauni a vitalisté ? Neumann (Kniha lesů, vod a strání, 1914 ? Se složenými vesly)

5) Proletáři ? Wolker (Těžká hodina, 1922 ? Moře)

6) Poetisté ? Nezval (Pantomima, 1924 ? Poetika, Papoušek na motocyklu...)

7) Básníci smrti ? Holan (Triumf smrti, 1930 ? Moudrost léta /úryvek/)

8) Básníci času ? Hora (Struny ve větru, 1927 ? Čas)

9) Křesťanští spiritualisté ? Zahradníček (Jeřáby, 1933 ? Před bouří)

10) Surrealisté ? Nezval (Absolutní hrobař, 1937 ? úryvek)

11) Rytíři české země ? Halas (Torso naděje, 1938 ? Deset ran egyptských) ? letní semestr

1. Syntéza ? F. X. Šalda: Analýza ? Synthetism v novém umění (in Život ironický a jiné povídky (Praha: Melantrich

1949) ? in Kritické projevy 1 1892 ? 1893 (Praha: Melantrich

1949)

2. Symbol ? O. Březina: Tajemné v umění, in Hudba pramenů ? O. B. Eseje (Olomouc: Votobia

1996)

3. Rozklad ? J. Karásek ze Lvovic: Gotická duše (Praha: Vyšehrad

1991)

4. Vzpoura ? F. Šrámek: Stříbrný vítr (jakékoli vydání)

5. Sen ? J. Deml: Noc, in Rodný kraj (Praha: Čs. spisovatel

1967), též in Sen jedem svítí (Praha: Odeon

1991)

6. Hra ? V. Vančura: Hrdelní pře anebo Přísloví (Praha: Odeon

1979)

7. Zmar ? J. Durych: Rekviem (Olomouc: Votobia

1995)

8. Víra ? J. Čep: Cesta na jitřní, in Zeměžluč ? Letnice ? Děravý plášť (Praha: Čs. spisovatel

1969), též in Dvojí domov (Praha: Vyšehrad

1991)

9. Meditace ? J. Čapek: Kulhavý poutník (Praha: Čs. spisovatel

1967) nebo (Praha: Dauphin

1998)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pro studenty dvouoborového studia (ZS).

Seminář je rozčleněn do dvou částí, které se v zásadě kryjí s jednotlivými semestry. V první se zaměřuji zejména na poezii, v druhé na prózu. Ve snaze ukázat těsnou a mnohdy nedělitelnou korespondenci mezi jednotlivými druhy, člením semestrální cykly do zhruba deseti tematických, chronologicky navazujících okruhů (např. symbolismus, dekadence, poezie revolty, vitalismus, proletářská literatura, poetismus, surrealismus, básníci smrti, poezie ticha a času, křesťanští spiritualisté), z nichž každý zkoumám z perspektivy relevantního básnického a prozaického textu. Metodicky jsou jednotlivé semináře opřeny jednak o dvojici vstupních referátů, z nichž první sleduje širší aspekty geneze určitého literárního směru, druhý se zaměřuje na konkrétní knižní titul, jeho analýzu a dobovou literárněkritickou (popř. literárněvědnou) konkretizaci, jednak o diskusi, jejímž účelem je rozvinout a skloubit (nebo i vyvracet) vstupní informativní impulsy na základě poznatků dalších členů semináře, popř. upozornit na širší umělecký či společenský kontext, stojící v pozadí vzniku určitých literárních děl. Smyslem celého kurzu je poukázat na jedinečnost konkrétního uměleckého díla, zároveň však na jeho organickou, byť mnohdy latentní spojitost s celkem literatury, a to nejen této vytčené periody.