Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)

Class at Faculty of Arts |
ABO400530

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Název kursu

Česká literatura 20. století II (od r. 1939)

Forma

Seminář (2 hodina týdně, 2 semestry)

Tematické okruhy 1. Diskuse o orientaci české kultury 1945?1948 2. Epika Vladimíra Holana čtyřicátých let 3. Jiří Weil: Život s hvězdou 4. Prózy Bohumila Hrabala: před publikací a po ní 5. Básnické deníky Jiřího Koláře 6. Literární časopisy 7. Josef Škvorecký: Zbabělci 8. Sonety Jana Zábrany 9. Pozdní sbírky Jaroslava Seiferta 10. Témata české rozpravy konce šedesátých let 11. Tzv. oficiální lyrika sedmdesátých a osmdesátých let 12. Tvorba Jiřiny Haukové po 1970 13. Vladimír Páral: Radost až do rána 14. Kritiky Antonína Brouska a Josefa Škvoreckého 15. Lyrika I. M. Jirouse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pro studenty dvouoborového studia (LS).

Seminář je komplementární se stejnojmennou přednáškou. Zimní semestr nabízí orientaci v údobí do konce 50. let. ? Sledován bude kontakt, resp. konflikt norem estetických a politických. Posluchačům tak bude nabídnut pohled obecně literárněhistorický, ale i kulturněpolitický (dobová publicistika). Základem seminární práce je četba vybraných děl a sledování jejich dobové recepce. Letní semestr nabízí orientaci v údobí od konce padesátých let do let osmdesátých.