Charles Explorer logo
🇬🇧

Essentials of Literary History

Class at Faculty of Arts |
ABO400561

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. SOUŘADNICE HISTORICKÉHO MYŠLENÍ:

- časové horizonty a proměnlivý vztah k nim

- vztah mezi přítomností a minulostí (projekce hodnot přítomnosti do minulosti, např. osvícenství do antiky, posun k středověku; minulost jako zdroj nacionální identity).

- počátek moderního historismu v 18. století: vědomí kontinuity, idea pokroku, dějiny jako vědní disciplína v 19. století).

II. LITERATURA JAKO PŘEDMĚT HISTORICKÉHO MYŠLENÍ

- povaha literárního faktu a souvislosti, v nichž může být interpretován

- pojem krásy ve filozofii a estetice 18. století (Baumgarten, Winckelmann, Lessing, Kant)

- literatura, dějiny a společnost (Vico, Herder, Schlegelové, Schiller)

- literatura a obrozenské hnutí (Dobrovský, Jungmann, Palacký)

- počátky české literární historie (Sabina, Rybička, Vlček, Jakubec, Masaryk)

III. ZDROJE A NÁSTROJE HISTORIOGRAFIE

- Soupisy, bibliografie, lexikony, přehledy = vyhledávání, evidence, třídění a systemizace

Lexikon české literatury I (4.0: Stav faktografické připravenosti, s. 13 ? 16)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je prostřednictvím tří kroků (tématických okruhů) otevřít cestu k historickému myšlení o literatuře. První krok směřuje k objasnění základních souřadnic, přístupů a pojmů, jež vymezují historický diskurs; druhý krok vtahuje do tohoto prostoru literaturu a problémy, které jsou s tímto specifickým předmětem historického myšlení spojeny; třetí krok vede k zdrojům a základním postupům, bez nichž se neobejde žádné historického zkoumání (práce s prameny, soupisy, lexikony, přehledy, syntetické dějiny).