Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of Older Times

Class at Faculty of Arts |
ABO400568

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Požadavky pro získání atestace: Zápočet se uděluje za aktivní účast, referát a min. dva přečtené tituly z doporučené literatury. Tematické okruhy: Program:

1. Periodizace dějin české literatury do r. 1800

2. Smil Flaška z Pardubic, Nová rada

3. Petr Chelčický, O Trojím lidu

4. Vynález knihtisku ? konec rukopisů?

5. Frantova práva, 1518

6. Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, 1541

7. Václav Hájek z Libočan, Kronika česká

8. Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, 1631

9. Pavel Stránský, O státě českém, 1634

10. Kroniky a kázání

18. století

11. Země dobrá, to jest země česká, 1754

12. 500 let české literatury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář má seznámit studenty s vývojem české literatury do konce 18. století. Vzhledem k omezenému prostoru se soustředí na několik typických či klíčových děl různých epoch a bude se pokoušet přiblížit literární tendence.

Cílem semináře je nejen seznámit studenty s texty starší české literatury a literatury doby střední, ale přiblížit jim i vývoj jazyka a stylu v jeho starších fázích