Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)

Class at Faculty of Arts |
ABO400569

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Forma: základní seminář, 2 hod. týdně základní okruhy 1) Mezi Západem a Východem

"Naše literatura má sloužit k světové duchovní expansi národa (?). Do svobody projevů literárních a kulturních vůbec nemůže nějakým rozhodujícím způsobem zasahovat ani žádná strana a třída, ani jiné vlivy neliterární a laické, ani přímé vlivy politické a ovšem ani stát." (Edvard Beneš, Sjezd spisovatelů 1946)

V. Černý: Mezi Východem a Západem. V. Černý: Ještě jednou mezi Východem a Západem. V. Běhounek: Světlo z

Východu, Ladislav Štol: Zápas o nové české myšlení, Zdeněk Nejedlý: Manifestace kulturních pracovníků, J. Z.

Hromádka: Naše orientace, Pavel Tigrid: O co usilujeme a co odmítáme, Jan Grosmann: Válečná generace, Jindřich

Chalupecký: Konec moderní doby. 2) O socialistickou literaturu

"Tento druh literatury není již ze světa idejí, které zkoumáme. Její nositelé, jak správně bylo řečeno, jsou předmětem kriminalistiky, ne literární kritiky" (Jaromír Lang o Kritickém měsíčníku, Obzoru a Přítomnosti, Literární noviny 1950).

Kulturní obec, Kulturní svaz a Kulturní jednota. Peroutkův Dnešek a "zvláštní úkol naší generace". Kulturní politika E.F.

Buriana. Svoboda služby J. B. Čapka. Stranickost pravda a Tvorba. Václav Kopecký a další směr "naší kulturní politiky".

Černého literatura umělecká, literatura užitková a kulturní ethos. Nejedlého pravý a nepravý realismus. Nové úkoly Jindřicha

Chalupeckého.

Sjezd spisovateků 1949 3) Román nového typu, román budovatelský

"Půjdu tam, kam mě pošle strana. Řekne, zůstaneš tady, zůstanu. Řekne, jdi jinam, půjdu. Vidíš někdy před sebou, co nás

čeká? Já ano. V celé zemi budeme stavět nový svět a nové lidi. Přes dvacet let jsme se byli v obraně, teď nastoupíme do

útoku. Dovršíme národní revoluci a přejdeme do socialistické. My nepřestaneme, my nesedneme na žádnou vějičku a nedáme se opít rohlíkem!" (Galčík)

Václav Řezáč: Nástup 4) Totální realismus

Četl jsem zprávu o procesu s velezrádci když jsi přišla

Po chvíli jsi se svlékla a když jsem k tobě lehl byla jsi jako vždy příjemná

Když jsi odešla dočetl jsem zprávu o jejich popravě

(Egon Bondy)

Ivo Vodseďálek. Kalvárie 5) Hledání východiska ze schematismu psaní i myšlení

Kde v půli život náš je se svou poutí, procházet bylo mi tak temným lesem,

že pravý směr jsem nemoh´uhodnouti

(Dante Alighieri)

Karel Ptáčník: Město na hranici; Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí; Ivan Kříž: Velká samota; Jan

Procházka: Zelené obzory; Karel Bublík: Páteř 6) Literatura mezi skutečností a skutečností

"Svět je špatný a neutěšený. A krom toho je taky dokonale absurdní." (účetní Mikulášek)

Věra Linhartová: Přestořeč; Ivan Vyskočil: Kosti; Karel Michal: Bubáci pro všední den; Václav Havel: Zahradní slavnost 7) Nová podoba války a objevení židovské tematiky

"V protektorátě Böhmen und Mähren běžel film Hotel U modré hvězdy. R. A. Dvorský a jeho krasavci v něm hráli šlágr sezóny; zpívalo se v něm cosi o slumečnicích, otáčení atakdále; na Slovensku to už začalo, na nárožích se červenaly krvavé skvrny plakátů: přechod hranic na Slovensko se trestá smrtí - K. H. Frank." (O. Filip: Cesta ke hřbitovu)

Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock; A rnošt Lustig: Motlidba pro Kateřinu Horowitzovou; Jiří Weil: Na střeše je

Mendelsson; Josef Škvorecký: Zbabělci 8) Identita - o místo člověka v dějinách

"Tak jsem se po mnoha letech octl zase najednou doma." (Milan Kundera: Žert)

Ota Filip: Cesta ke Hřbitovu, Ludvík Vaculík: Sekyra, Milan Kundera: Žert 9) Český úděl

"Chtěl bych nám proto všem, milí čtenáři, položit pod vánoční stromek tiché, ale naléhavé přání, abychom jako ten venkovský matematik z Colpiho filmu, který si vypočetl polohu své hvězdy, byli vždycky přesvědčeni i do budoucna o své pravdě, abychom věděli: Existuje, naše hvězda existuje!" (Milan Jungmann, Literární listy, prosinec 1968)

Milan Kundera: Český úděl, Václav Havel: Český úděl?, Milan Kundera: Radikalismus a exhibicionismus, Jaroslav Střítecký:

Úděl proměny a tvář sebeklamu, Lubomír Nový: Metaktitika krize, Emanuel Mandler: Naše světové stíny,

Havel-Střítecký-Uhde: Trialog o radikalismu, Karel Kosík: Váha slov.