Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)

Class at Faculty of Arts |
ABO400576

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Forma: základní seminář, 2 hod. týdně, 2 semestry ? předmět magisterského studia

Požadavky pro získání atestace:

Přečtení (!!!) všech probíraných titulů, vypracování několika příspěvků k probírané látce, písemná práce na konci druhého semestru.

Charakteristika kurzu:

Seminář je koncipován jako dvousemestrální. S jistými nezbytnými odbočkami bude první semestr věnován poezii, druhý próze. Každý tematický okruh (pokrývající jeden až tři kurzy) bude otevřen dvěma až třemi příspěvky, vztahujícími se k literárněhistorickému kontextu a k vybraným konkrétním dílům. Od nich se bude odvíjet debata nad poetikou textů, opřená o individuální četbu účastníků semináře.

Tematické okruhy:

I. (zimní semestr) 1) O. Březina jako vrcholný představitel českého symbolismu. Vztah jeho poetiky k české poezii a k francouzskému symbolismu. 2) Žánrové výboje v díle J. Demla a jejich význam pro českou literaturu 20. století. 3) Poetika postsymbolistů (Gellner, Toman, Šrámek, Neumann) 4) Čapkovy překlady francouzské poezie a jejich recepce v tvorbě českých básníků. 5) Proletářská poezie ? mýty a skutečnost. 6) Individuální a ?skupinové? rysy poetiky V. Nezvala, jeho místo v dějinách české poezie.

II. (letní semestr) 1) Poetistické postupy v tvorbě poetistů i ?mimopoetistů? (Biebl, Seifert, Halas, Závada ? Panychida, Holan ? Blouznivý vějíř) 2) Poetistická próza 3) Proměna poetiky ve 30. letech 20. století: a) V. Nezval: Básně noci b) F. Halas: Kohout plaší smrt, Tvář c) J. Zahradníček: Pokušení smrti, Jeřáby d) J. Hora: Struny ve větru, Tonoucí stíny e) V. Závada: Siréna 4) Tvorba J. Demla ve 30. letech (Zapomenuté světlo, Písně vojína Šílence aj.) 5) Obrazy dějin v díle V. Vančury a J. Durycha 6) Mezi publicistikou a baladičností (I. Olbracht, K. Čapek, J. Čapek) 7) J. Čep: mezi povídkou a románem

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je koncipován jako dvousemestrální. S jistými nezbytnými odbočkami bude první semestr věnován poezii, druhý próze.

Každý tematický okruh (pokrývající jeden až tři kurzy) bude otevřen dvěma až třemi příspěvky, vztahujícími se k literárněhistorickému kontextu a k vybraným konkrétním dílům. Od nich se bude odvíjet debata nad poetikou textů, opřená o individuální četbu účastníků semináře.