Charles Explorer logo
🇬🇧

Proto-Slavic Language

Class at Faculty of Arts |
ABO400680

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška by měla uvést studenty do slovanské historicko-srovnávací jazykovědy a seznámit je přijatelnou formou s genezí praslovanštiny a s hláskoslovným vývojem od indoevropštiny až po rozpad slovanské jazykové jednoty. V závěrečných přednáškách je podán také přehled charakteristických morfologických a lexikálních rysů praslovanštiny.