Charles Explorer logo
🇬🇧

Introductory Language Seminar of Bohemistic Studies (2006/2007, double-subject)

Class at Faculty of Arts |
ABO400681

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Základní seminář jazykovědné bohemistiky. Studenti si osvojí základní poznatky o systémovém uspořádání prostředků českého jazyka.

Jsou uvedeni do morfematické skladby slovního tvaru. Prohloubí a usouvztažní si středoškolské poznatky o morfologii a syntaxi.

Prakticky provádějí morfematickou, morfologickou a syntaktickou analýzu. Získají základní poznatky o rozvrstvení češtiny z hlediska funkčního, teritoriálního a sociálního a prohloubí si středoškolské znalosti normativní mluvnice češtiny.

Prakticky používají běžnou lingvistickou terminologii, získají praxi v užívání jazykovědných příruček.