Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax Seminar (2006/2007, double-subject)

Class at Faculty of Arts |
ABO400686

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náplní semináře je studium vícerovinného přístupu k větě v různých koncepcích (závislostní, valenční, generativní). Hlavní pozornost bude věnována syntaxi české věty, textovou syntaxí a problematikou výpovědi se budeme zabývat okrajově.

Cílem semináře je osvojit si teoretický aparát a pomocí něj umět analyzovat jazykový materiál. Výuka proto sestává ze dvou částí: z výkladu teorie a následné problematizace teoretických postulátů při syntaktickém rozboru.