Charles Explorer logo
🇬🇧

Standard Language and Language Culture

Class at Faculty of Arts |
ABO400688

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jazykové chování, kultura jazykové komunikace. Normy komunikační, stylové, jazykové.

Spisovná čeština, její norma a kodifikace. Principy regulace jazyka a jejich uplatňování v české jazykové kultuře.

Mimolingvistické uvažování o jazykové kultuře: (ne)patřičnost v jazyce, jazykový kýč. Aktuální otázky jazykové kultury.

V průběhu semináře se pracuje s konkrétním jazykovým materiálem a do výuky jsou zařazována i praktická korekční cvičení.