Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Psycholinguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO400689

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje se základními liniemi vývoje psycholingvistiky a se základními problémy a metodami oboru. Věnuje se otázkám spojeným s produkcí a recepcí řeči: předpokladům jazykové/řečové komunikace, kognitivním procesům probíhajícím v mysli mluvčího/posluchače, možným poruchám.

Pozornost je věnována také problematice osvojování jazyka a dalším tématům.