Charles Explorer logo
🇬🇧

Research in Nonverbal Communication

Class at Faculty of Arts |
ABO400700

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se bude zabývat následujícími tématy: vymezení verbální a neverbální komunikace; vztah verbální a neverbální komunikace; funkce neverbální komunikace; jednotlivé druhy prostředků neverbální komunikace; neverbální komunikace a osvojování jazyka; využití neverbální komunikace ve vybraných komunikátech (reklama, film atp.); ztvárnění neverbální komunikace ve vybraných literárních dílech.

Konkrétní obsah semináře se přizpůsobí zájmu přihlášených.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován základním otázkám spojeným s neverbální komunikací a s možnostmi jejího výzkumu; soustřeďuje se na neverbální komunkaci v českém prostředí.

Jádrem práce v semináři je analýza konkrétních komunikátů a četba vybrané odborné literatury.