Charles Explorer logo
🇬🇧

Stylistic Analysis of the Fiction and Journalistic Texts

Class at Faculty of Arts |
ABO400774

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vymezování stylů z hlediska funkčního a z hlediska komunikačních sfér.

Charakteristiky uměleckého a publicistického stylu.

Pojímání estetické (poetické) funkce.

Přístupy k analýze stylu uměleckých textů.

Podoba jazyka uměleckých textů.

Modelování mluvené komunikace, nespisovnost v uměleckých textech.

Vícejazyčnost v uměleckých textech.

Intertextovost v uměleckých textech.

Publicistický styl a mediální diskurz

Charakteristické prostředky publicistického stylu, automatizace a aktualizace.

Příznačné žánry současného publicistického stylu.

Analýza stylu současných publicistických textů.    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Volitelný seminář se zaměřuje na problematiku analýzy českých textů patřících ke dvěma velmi významným funkčním stylům, stylu uměleckému a publicistickému. V rámci velmi široké problematiky bude věnována pozornost např. způsobům vymezování těchto stylů, od nichž se odvíjí podoba analýzy, vývoji této analýzy v české, případně i slovenské stylistice, a především praktické analýze vybraných textů, především novějších.