Charles Explorer logo
🇬🇧

Language and Teaching

Class at Faculty of Arts |
ABO400777

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován problematice výzkumu vyučovacích hodin věnovaných českému jazyku jako jazyku prvnímu i druhému/cizímu, s důrazem na výzkum kvalitativní. Studenti se seznámí s některými význačnými směry výzkumu výuky v jazykové třídě, následně se pak pokusí formulovat vlastní výzkumný projekt, příp. realizovat menší výzkumnou sondu.

Cílem je rozvinutá schopnost studentů (primárně budoucích učitelů českého jazyka) pracovat se zprávami o výzkumu jazykového vyučování jako se zdroji poznatků pro učitele relevantních a jejich schopnost provádět samostatný akční výzkum na tomto poli.