Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Quantitative Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO400882

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář pokrývá následující témata:

- Komplexita, redundance a vůbec teorie informace. Jak to souvisí s jazykem, textem, jeho zkoumáním a zkoumáním jako takovým.

- Jak testovat hypotézy a proč je vůbec testovat. Praxe vědeckého bádání nuceně vzdálená od svých epistemologických východisek.

- Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická lingvistika. Skepse a inspirace od klasiků oboru.

- "Redukcionista", "funkcionalista" a další pojmenování, jimiž se vedci navzájem častují.

- Sebeorganizace a seberegulace - modelování jazyka jako dynamicky stabilního systému, motivace takového modelování.

- Buněčné automaty a další způsoby modelování pomocí programů, jejichž části vzájemně interagují. Jak se jednotky řízené jednoduchými mechanizmy ve skupině chovají nečekaně komplikovaně a proč to víme až teď.

- Simulace s jednotkami, o kterých víme, co dělají a s těmi, o nichž to jenom tušíme. Jak se dá obejít bez rovnic a proč se naši předkové bez nich neobešli.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář uvádějící účastníky přístupným způsobem do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky.