Charles Explorer logo
🇬🇧

Languages of Europe

Class at Faculty of Arts |
ABO400885

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod, jazyková mapa Evropy, rozdělení referátů

2. Slovanské jazyky - zsl., vsl.

3. Slovanské jazyky - jsl.

4. Baltské jazyky

5. Germánské jazyky - severogerm.

6. Germánské jazyky - východogerm. jazyky (gótština), němčina

7. Germánské jazyky - angličtina, fríština, nizozemština

8. Keltské jazyky

9. Románské jazyky - franc., prov., katalánština

10. Románské jazyky - španělština, portugalština - baskičtina

11. Románské jazyky - italština, sardština, rétorom., rumunština

12. Balkán - řečtina, albánština, turečtina (+ romština)

13. Ugrofinské jazyky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit studenty s jazyky Evropy, jejich historií, příbuzenskými vztahy a vzájemnými kontakty. V semináři budeme pracovat s ukázkami textů jednotlivých jazyků, na nichž bude možno demonstrovat jejich charakteristické gramatické a lexikální rysy.