Charles Explorer logo
🇬🇧

Preparation and Realization of Communication Experiment

Class at Faculty of Arts |
ABO400887

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář nabídne studentům možnost vyzkoušet si v praxi experiment týkající se lidského vnímání během komunikace s neznámým partnerem a jeho různé modifikace. Základem je pokus zachycený v dokumentu

BBC – náhodné kolemjdoucí osloví dělník s prosbou o radu, jak se dostat do místa A. Během rozhovoru projdou mezi dělníkem a osloveným další dělníci a tazatel se vymění. Méně než polovina dotázaných si všimla, že mluvila se dvěma různými lidmi.

Úkolem studentů bude vyzkoušet si tento experiment v praxi – tedy navrhnout jeho relevantní podobu pro prostředí, ve kterém budou experiment testovat (například chodby fakulty), vyslovit základní hypotézy, jaké očekávají výsledky a proč, a nakonec přidat i vlastní podobu experimentu, která se zaměří na různou míru stejnosti/rozdílnosti obou tazatelů – pro ilustraci uvádím příklad: oba dělníci v dokumentu mají výraznou žlutou helmu, která mohla dotázaného natolik upoutat, že nevnímal detaily tváře. Celý experiment nakonec také realizují a vyhodnotí.

Na základě výsledků napíšou studenti pod vedením učitele článek a pokusí se o jeho publikaci.