Charles Explorer logo
🇬🇧

Linguistic Applications

Class at Faculty of Arts |
ABO400981

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Lingvistické aplikace - úvod do problematiky - modelování přirozeného jazyka včera, dnes (a zítra) - základní přístupy, nástroje, data - textová analytika - přehledová kategorizace aplikací

2. Speech Recognition - rozpoznávání mluvené řeči: - dialogové systémy: speaker dependent / speaker independent o ELIZA a příbuzné, talking heads, avatars o ukázka: Senior Companion - česky hovořící humanoid Petra o telematics (navigace etc.) - realtime voice writing (court writing etc.) a syntéza řeči (text-to-speech) o ukázka: počítač pro nevidomé (př. Eureka) - spoken language archives o objasnění principu a návštěva Centra vizuální historie MALACH (http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm/about-us.html)

3. Language Recognition - rozpoznávání jazyka: - jazykové korektory (editační vzdálenost atd.) - n-gramové modely a jejich využití: o rozpoznávání konkrétních jazyků o rozpoznávání spamu - strojový překlad o word-based, phrase-based o statistický, pravidlový, hybridní přístup o korpusy, treebanky + searching tools o ukázka: srovnání překladačů

4. Information Retrieval - získávání informací: - internetové vyhledávače - sentiment analysis o ukázka: automatická extrakce subjektivní informace v češtině: nástroje, rozhraní - analýza diskurzu - automatická sumarizace - rozpoznávání pojmenovaných entit - question-answering

5. Forenzní lingvistika a stylometrie: - detekce kyberšikany a trollingu - automatická administrace internetových diskusí - apod. + případně neurolingvistické a psycholingvistické aplikace, metody forenzní lingvistiky, aplikace v rámci second language acquisition etc.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář nabízí odpověď na otázku „co s tím budeš dělat“, seznamuje studenty se současnými trendy v aplikované lingvistice (včetně praktických ukázek). Náplň semináře nevyžaduje vstupní znalosti z oboru informatiky.