Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Communication

Class at Faculty of Arts |
ABO410010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. pragmalingvistické aspekty komunikace

2. psycholingvistické aspekty komunikace

3. neverbální prostředky komunikace

4. paralingvální prostředky komunikace

5. asertivní komunikace

6. komunikace a zdvořilost

7. praktická komunikační cvičení

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmětem kurzu jsou teoretické i praktické aspekty (interpersonální a skupinové) komunikace nahlížené v širším rámci sociálního styku. Pozornost se soustředí na (úže) komunikační, interakční i perceptivní dimenze sociálního styku, na komunikaci verbální i neverbální, na kognitivní, emocionální, regulativní a hodnotové složky komunikace.

Studenti budou vedeni k praktické dovednosti kritického posouzení odborné úrovně vybraných publikací. Součástí kursu budou praktická komunikační cvičení.