Charles Explorer logo
🇬🇧

Myths in Media: Critical Discourse Analysis

Class at Faculty of Arts |
ABO500000

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Kritická analýza diskurzu jako metoda. Kritická analýza konkrétního textu.

2. Specifika mediálního diskurzu. Kritická analýza konkrétního textu.

3. Kritická analýza diskurzu - základní četba. Kritická analýza konkrétního textu.

4. Kritická analýza diskurzu - případová studie.

5. Představení vybraných mediálních kauz.

6.-10. Kritická analýza vybraných mediálních kauz.

11.-13. Kritická recepce textů studentů o vybraných mediálních kauzách.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář na úvod seznamuje studenty s kritickou analýzou diskurzu a jejími metodami a se specifiky diskurzu mediálního. Zároveň se studenti rozvíjejí v kritické recepci mediálních textů.

V hlavní části se seminář zaměřuje na kritickou analýzu výrazných mediálních kauz z poslední doby (dle volby studentů). Výstupem semináře by měly být odborné a popularizační texty analyzující jednotlivá témata.