Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Criticism in Application: Interpretating Literary Texts - Seminar

Class at Faculty of Arts |
ABO500010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy1)    Josef Hora (Tvůj hlas,

1930)2)    Jaroslav Seifert (Jablko z klína,

1933)3)    František Halas (Tvář,

1931)4)    Vítězslav Nezval (Praha s prsty deště,

1936)5)    Vladimír Holan (Vanutí,

1932)6)    Jan Zahradníček (Jeřáby,

1933)7)    Václav Renč (Studánky,

1935)8)    František Hrubín (Zpíváno z dálky,

1933)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým interpretačním uchopením.