Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Teaching of Czech Language and Communication Education II

Class at Faculty of Arts |
ABO500015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře:

Výuka pravopisu

Výuka lexikologie a slovotvorby

Výuka morfologie

Výuka syntaxe

Komunikační a slohová výchova

Komplexní jazykové rozbory

Čeština jako cizí jazyk

Náslech ve třídě  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je dvousemestrální. Cílem je osvojení určujících principů vyučování českému jazyku a slohu demonstrovaných v řízené diskusi na základě cvičných studentských výstupů.

V rámci nich je také srovnávána středoškolská učebnicová literatura a jsou vyvozována specifika probírání jednotlivých tematických celků. Pozornost je věnována také obecnějším otázkám školské praxe (tvorba školních vzdělávacích programů, maturita apod.).

Studenti si osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výuku českého jazyka: složky předmětu, cíl a obsah výuky na SŠ – jednotlivé tematické celky, normativní dokumenty, hodnocení a klasifikace, didaktická analýza učiva. Na konci kurzu bude student schopen: rozumět základním principům vyučování českému jazyku; vytvořit vlastní hodinu modelového vyučování; použít základní principy vyučování českému jazyku ve vlastní praxi.