Charles Explorer logo
🇬🇧

Current Trends in Linguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Strukturní a funkční přístup k jazyku jako východisko pro vývoj lingvistiky ve druhé polovině 20. století 2.

Transformační a generativní přístup k jazyku, jeho principy a vývoj.  3. Kognitivní přístup k jazyku a s ním související směry. 4.

Experimentální psycholingvistika. 5. Kognitivní lingvistika a různé přístupy k významu.  6.

Kognitivní a konstrukční gramatika. 7. Přístupy vycházející z užívání jazyka.

Emergentní gramatika. 8. Výzkum jazykové evoluce a jazykové změny.

Gramatikalizace. 9. Komunikačně-pragmatický obrat a jeho důsledky, na něj navazující směry. 10.

Různé přístupy k analýze diskurzu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje se základními směry lingvistiky od 2. poloviny 20. stol. do současnosti, a to u nás i v zahraničí. Zaměřuje se na vývoj a srovnání dominantních přístupů tohoto období, jejichž podstatu systematicky dokládá i vybranými případovými studiemi.

Pozornost je věnována zejména přístupům ke gramatice a sémantice, vývoji tzv. přístupu generativního a transformačního a kognitivní vědě, psycholingvistice a kognitivní lingvistice a dále tzv. komunikačně-pragmatickému obratu v jazykovědě a jeho důsledkům.

Study programmes