Charles Explorer logo
🇬🇧

Assessing Translations

Class at Faculty of Arts |
ABO500020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kritika překladu

Povinně volitelný kurz v magisterském studijním programu, případně pro závěrečný ročník bakalářského programu.  

PhDr. Eva Kalivodová, PhD.   doba: pondělí 16, 40 - 18, 10 hodin. Informační schůzka v pondělí 21. 2. v 16, 40 hod. v Hybernské 3, míst. 204 místo: Hybernská 3 (Šporkův palác), místnost 204

Zapisujte se prosím do archu v knihovně Ústavu translatologie (desky výběrových seminářů, angl.) případně mi pište na adresu eva.kalivodova@ff.cuni.cz  

Kurz pojímá "kritiku překladu" nejen jako analýzu překladového textu (ve vztahu k originálu), ale zároveň jako zvažování kulturních příčin, okolností a následků toho, že daný překladový text vzniká v konkrétní české kulturní situaci. Kurz se také pokusí sledovat zjistitelnou českou recepci daného textu; bude si klást otázky o tom, nakolik je vznik a život překladové literatury možné chápat jako nedílnou součást českého kulturního a literárního dění, a o tom, jestli existují vztahy mezi původní a překladovou tvorbou. Podmínkou atestace je průběžná příprava a účast v seminárních diskusích (75% docházky), písemná práce na jedno z probíraných témat.  

Konkrétní překladové texty k diskusi (americká tvorba 19. století v českém 20. století):

- Walt Whitman v překladu Pavla Eisnera; v překladu Jiřího Koláře - Zdeňka Urbánka (vybrané části z Leaves of Grass)

- Emily Dickinson v překladu Jiřiny Haukové; Evy Klimentové; Jiřího Šlédra (vybrané básně)

- Písař Bartleby Hermana Melvilla v překladu Radoslava Nenadála; v televizní inscenaci Jana Nebeského.