Charles Explorer logo
🇬🇧

Author, the Type of Author and Representation of Author in Contemporary Czech Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500022

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na problematiku konstituování obrazu o autorovi v kontextu současné české literatury a kultury.

Fenomén "obrazu autora" bude popisován ve světle následujících témat:

A) Textové a mimotextové subjekty: Vztah autora a "autorského hlasu", vypravěče, resp. lyrického subjektu

B) Problém tvorby stereotypu: Jak je vytvářena představa o autorovi na základě kategorizace, stereotypizace, redukce.

C) Paratexty: jako jedny z konstitutivních prvků tvorby obrazu o autorovi.

D) Role autorské osobnosti v rámci knižního trhu. Prezentace a sebeprezentace autora (rozhovory, autorská čtení)

E) Existence autorského typu?