Charles Explorer logo
🇬🇧

Methods of Didactics Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program semináře se bude skládat z následujících okruhů:

Text (pracovní list) jako východisko zprostředkování literatury i jako možný nástroj ověřování získaných znalostí a dovedností

Problém výběru reprezentativní ukázky uměleckého textu jako cesta ke kontextu

Problém výběru reprezentativní ukázky uměleckého textu jako cesta k získání povědomí o základních literárněteoretických nástrojích

Čtenářský zážitek, ochota jej sdílet a ochota o něm mluvit jako cesta ke zprostředkování vlastní zkušenosti s literaturou

Školní seznam děl a jejich tvorba ve vztahu ke kánonu a principům kanonizace

Reflexe žákovských seznamů děl

Čítanka

Ústní zkouška v rámci komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky (průběh ústní zkoušky, komentované nahrávky apod.)  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Volitelný seminář v rámci didaktiky literatury otevře problematiku výuky literatury na středních školách pohledem různých možných přístupů (např. přístupy tematické nebo žánrové, žánrově-tematické, kontextové (interdisciplinární - v souvislosti s jiným předmětem.) V centru pozornosti semináře bude text a návaznost výuky i ověřování získaných dovedností na text.

Úkolem studentů bude zpracovat konkrétní téma a možnosti jeho zprostředkování, jejich příspěvek bude podroben kritické analýze ostatních účastníků semináře.