Charles Explorer logo
🇬🇧

Le Fleurs du mal by Charles Baudelaire

Class at Faculty of Arts |
ABO500025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Text:

Existuje celá řada francouzských vydání, s nimiž lze pracovat. Pokud jde o překlady, nejúplnější překlad "jedné ruky" je od Svatopluka Kadlece (několik vydání). Doporučuji sledovat více překladů, vhodný je např. výbor Čas je hráč (Praha, 1986), který sleduje uspořádání Květů zla, popř. výbor Hořké propasti (1966, 2001), který zase obsahuje vždy několik překladů jedné básně.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je důkladné seznámení s Květy zla Charlese Baudelaira s ohledem na kompozici celé knihy, tematickou rovinu a rétorickou stránku básní. Základní náplní bude "close reading" vybraných básní tak, aby byly postiženy základní intence sbírky. Podle možností se dále lze podrobněji zabývat recepcí a významnými interpretacemi.

Základním východiskem bude francouzský text, seminář je možné sledovat i na základě českého překladu.