Charles Explorer logo
🇬🇧

Paralles and interactions: Czech and German language modernism in Czech Lands

Class at Faculty of Arts |
ABO500030

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Čas: úterý 12.30 - 14.00, č. 411  

Tematické okruhy:  

Pojmosloví: paralelismus, konflikt, zprostředkování, vzájemnost, interakce - kontext a situace.

Dějiny literatury, národní filologie a intelektuální dějiny - výhody a nevýhody interpretačních modelů. Problém jazyka.

Generace? Tradice? Úkoly a hranice moderny.

Proměna - rok 1910.

Časopisy.

Nová situace, avantgarda, paralelní moderna a svět bezdomoví (20. a 30. léta)  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tvorba německojazyčné moderny v Čechách a na Moravě patří mezi frekventované problémy germanistické. Co však znamená pro literárněvědnou bohemistiku? A jaké modely se nabízejí pro interpretaci koexistence dvou literárních útvarů - českého a německého - v českých zemích v období rozmachu moderních hnutí? Počínaje pokusy z devadesátých let 19. století, přes tzv.

Frühlingsgeneration až po tzv. Pražský kruh a jeho mladší následovníky v meziválečném období se seminář zaměří na diskusi o kontextech, které - při porozumění německojazyčné literatuře - rozšiřují i významy soudobé literatury české (J.

Karásek, S. K.

Neumann, V. Dyk, L.

Klíma, O. Fischer, bratři Čapkové, J.

Langer, I. Olbracht, R.

Weiner, aj.). Cílem je poukaz na neudržitelnost výkladového rámce národní literatury v přístupu k modernismu, na obtíže při hledání jeho alternativy, a zároveň upozornit na relevanci středoevropského pojetí české situace pro porozumění oběma literaturám a jejich tradicím.