Charles Explorer logo
🇬🇧

Italian Renaissance as an image of Karel Schulz’s novel Kámen a bolest

Class at Faculty of Arts |
ABO500031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Anotace: Seminář vychází z pečlivé četby historického románu Karla Schulze Kámen a bolest a zaměří se na zobrazování italské renesanční literatury, filosofie a výtvarného umění v tomto románu v souvislosti - a na základě vzájemné komparace - s primárními relevantními texty básnickými, prozaickými i filosofickými daného historického období. Důraz bude rovněž kladen na souvislost s uměním výtvarným a teoriemi, které se k výtvarnému umění italské renesance váží.