Charles Explorer logo
🇬🇧

Star Wars in the context of recent cultural and ideological background

Class at Faculty of Arts |
ABO500032

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Úvod: Star Wars na imaginárním kulturním poli let 1977-2011.

Povinná četba:

Meyer, David S.: Star Wars, Star Wars, and American Political Culture. The Journal of Popular Culture 26, 1992, č. 2, s. 99-115.

Geraghty, Lincoln: Creating and Comparing Myth in Twentieth-Century Science Fiction: Star Trek and Star Wars. Literature/Film Quarterly 33, 2005, č. 3 s..191-200.

Lev, Peter: Whose Future? Star Wars, Alien, and Blade Runner. Literature/Film Quarterly 26, 1998, č. 1, s. 30- 38.

Doporučená četba:

Bourdieu, Pierre: Umění a peníze a Hledisko autora. In Pravidla umění: Vznik a struktura literárního pole. Brno: Host, 2010, s. 161-170 a 282-370.   2) Star Wars I-VI jako narativní celek: Kategorie syžetu a fabule, uspořádání, seriality a mýtu.

Povinná četba:

Schmid, Wolf: Narativní transformace: dění - příběh - vyprávění - prezentace vyprávění. Praha - Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004 (v Elektronické knihovně).

Gordon, Andrew: Star Wars: A Myth for Our Time. Literature/Film Quarterly 6, 1978, č. 4, s. 314-26.

Doporučená četba:

Eco, Umberto: Umberto Eco: Jak interpretovat seriály. In: Meze Interpretace. Praha: Karolinum, 2004.

---: Inovace v seriálu. In tentýž, O zrcadlech a jiné eseje. Mladá fronta, Praha 2002.

Genette, Gerard: Rozprava o vyprávění (část). Česká literatura 51, 2003, č. 3-4 (v Elektronické knihovně).   3) "Rozšiřující se vesmír" Hvězdných válek jako typ fikčního světa.

Povinná četba:

Lady Aeryn: Always Three There Are. Saga Journal 1, 2005, č. 3, s. 1-5.

Magid, Ron: An Expanded Universe http://www.theasc.com/magazine/starwars/articles/sped/uni/pg1.htm

Souhrnné články: http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Wars_Expanded_Universe http://www.timelineuniverse.net/StarWarsTimeline.htm   4) Postavy světa Star Wars.

Povinná četba:

Jannidis, Fotis: Character. In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php​?title=Character​&oldid=1206

Reihla: Mad, Bad and Dangerous to Know, The Case for Anakin Skywalker as a Byronic Hero. Saga Journal 1, 2005, č. 4, s. 6-12.

Lady Kenobi: Chosen One: the Hero Myth of Anakin Skywalker. Saga Journal 1, 2005, č. 6, s. 4-9.

Gordon, Andrew: The Empire Strikes Back: Monsters From the Id. Science Fiction Studies 7, 1980, s. 313-18. ami-padme: The Return of a Jedi: Christian Themes in Anakin Skywalker’s Redemption. Saga Journal 1, 2005, č. 10, s. 1-4.

Reihla: Tall, Dark and Ruthless: the Romantic Allure of Darth Vader. Saga Journal 1, 2005, č. 12, s. 4-7. lazypadawan: Princess Leia and the Woman Warrior. Saga Journal 1, 2005, č. 4, s. 1-5. lazyadawan: The Perils of Padmé: The Short Life and Fast Times of a Tragic Heroine. Saga Journal 1, 2005, č. 8, s. 1-3.

Reihla: The Making of a Galactic Prince: Palpatine as a student of Machiavelli. Saga Journal 1, 2005, č. 9, s. 1-5.

Sarah the Nerd: The Names of Star Wars. Saga Journal 1, 2005, č. 10, s. 5-7.   5) Prostory světa Star Wars

Povinná četba:

Ryan, Marie-Laure: Space. In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. http://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Space lazypadawan: The Journey As Applied To The Adventures of Luke Skywalker: Special Edition. Saga Journal 1: Inaugural Issue, 2004, s. 8-14.   6) Děje světa Star Wars

Povinná četba:

Hilary P. Dannenbergová Vývoj narativní struktury a pojem Plot. Aluze 2007, č. 3 (e Elektronické knihovně).

Sarah: The Two Sides of "I Killed Them." Saga Journal 1, 2005, č. 1, s. 6-8.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se zaměří na narativní, žánrové, kulturní a ideologické otázky, které evokuje filmová "vesmírná opera" či "sága" Star Wars I-VI.