Charles Explorer logo
🇬🇧

Slected issues of the theory and practice of textology

Class at Faculty of Arts |
ABO500036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Jaká jsou omezení těchto edicí?  

Klíma, Ladislav: Hominibus. Ed. E. Abrams. Praha: Torst, 2006 (Sebrané spisy L. K., sv. 2).

Mácha, Karel Hynek: Prózy. Ed. Z. Hrbata, M. Procházka, M. Charypar. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008 (Česká knižnice).

Sládek, Josef Václav: Básně I. Ed. M. Jankovič a M. Chlíbcová. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004 (Česká knižnice).

Závada, Vilém: Básně. Ed. I. Málková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007 (Česká knižnice).   2.  Volba textu:  

Čapek, Josef: Knihy o umění. Ed. L. Merhaut. Praha: Triáda, 2009 (Spisy J. Č.; 5).

Čapek, Karel: Básnické počátky - Překlady. Ed. E. Macek. Praha: Český spisovatel, 1993 (Spisy K. Č.; 24).

Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy. 7., revidované vyd. podle rkp. ed. J. Víšková. Praha: Odeon, 1983 (Klub čtenářů; 515); 8. vyd. [chybně ozn. jako 7.] Praha: Čs. spisovatel, 1987 (Slunovrat. Velká řada; 24).

Hrabal, Bohumil: Hlučná samota. Ed. M. Jankovič. Praha: Pražská imaginace, 1994 (Sebrané spisy B. H.; 9).

Hrabal, Bohumil: Svatby v domě. Ed. J. Janáčková, M. Chlíbcová, M. Jankovič a V. Kadlec. Praha: Pražská imaginace, 1995 (Sebrané spisy B. H.; 11).

Seifert, Jaroslav: Město v slzách - Samá láska - Svatební cesta - Slavík zpívá špatně - Poštovní holub. Ed. J. Víšková. Praha: Čs. spisovatel, 1989.

Seifert, Jaroslav: Město v slzách - Samá láska. Ed. J. Flaišman. Praha: Akropolis, 2001 (Dílo J. S.; 1).

Seifert, Jaroslav: Ruka a plamen - Píseň o Viktorce (tři verze). Ed. M. Chlíbcová a M. Jirásková. Praha: Akropolis, 2002 (Dílo J. S.; 7).

Seifert, Jaroslav: Všecky krásy světa. 4. vyd. [chybně ozn. jako 3.]. Ed. M. Jirásková a R. Havel. Praha: Čs. spisovatel, 1992.

Vančura, Vladislav: Obrazy z dějin národa českého, 11. vyd. Ed. R. Havel a R. Skřeček. Praha: Čs. spisovatel, 1981 (Národní knihovna; 99 a 100).   3. Způsob komentáře:  

Česká středověká lyrika. Ed. J. Lehár. Praha: Vyšehrad, 1990.

Masaryk, T. G.: Česká otázka - Naše nynější krize - Jan Hus. Ed. J. Brabec. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000.

Neumann, Stanislav Kostka: Stati a projevy I (1893-1903). Ed. Z. Trochová. Praha: SNKLU, 1964 (Knihovna klasiků, Spisy S. K. N.; 2) + další svazky této edice: Stati a projevy II (1904-1907). Ed. Z. Trochová a S. Jarošová, 1966 (Spisy S. K. N.; 4), Stati a projevy III (1908-1911). Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1968 (Spisy S. K. N.; 5), Stati a projevy IV (1912-1917). Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1973 (Spisy S. K. N.; 7), Stati a projevy V (1918-1921). Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1971 (Spisy S. K. N.; 9).

Seifert, Jaroslav: Morový sloup - Deštník z Picadilly - Býti básníkem. Ed. M. Jirásková. Praha: Akropolis, 2003 (Dílo J. S.; 11).

Šalda, F. X.: Kritické projevy 1/1892-1893. Ed. J. Pistorius a F. Vodička. Praha: Melantrich, 1949 (Soubor díla F. X. Š.; 10) + další svazky této edice: Kritické projevy 2/1894-1895. Ed. F. Vodička, 1950 (Soubor díla F. X. Š.; 11), Kritické projevy 3/1896-1897. Ed. K. Dvořák, 1950 (Soubor díla F. X. Š.; 12), Kritické projevy 4/1898-1900. Ed. R. Havel, 1951 (Soubor díla F. X. Š.; 13), Kritické projevy 5/1901-1904. Ed. E. Macek, 1951 (Soubor díla F. X. Š.; 14), Kritické projevy 6/1905-1907. Ed. K. Dvořák, 1951 (Soubor díla F. X. Š.; 15), Kritické projevy 7/1908-1909. Ed. K. Dvořák, 1953 (Soubor díla F. X. Š.; 16), Kritické projevy 8/1910-1911. Ed. O. Králík, M. Komárek a J. Opelík, 1956 (Soubor díla F. X. Š.; 17), Kritické projevy 9/1912-1915. Ed. R. Havel a L. Lantová, 1954 (Soubor díla F. X. Š.; 18), Kritické projevy 10/1917-1918. Ed. E. Macek, 1957 (Soubor díla F. X. Š.; 19), Kritické projevy 13/1925-1928. Ed. E. Macek, 1963 (Soubor díla F. X. Š.; 22).

Špirit, Michael: Komentář - Josef Škvorecký: Zbabělci. Rukopis. Praha: Books and Cards, 2009 (Spisy J. Š.; 35/2).

Šrámek, Fráňa: Modrý a rudý - Stříbrný vítr - Léto - Splav. Ed. M. Otruba. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000 (Česká knižnice).

Teige, Karel: Osvobozování života a poezie (Studie ze 40. let). Ed. J. Brabec a V. Effenberger. Praha: Aurora/Český spisovatel, 1994 (Výbor z díla K. T.; 3).

Toman, Karel: Básně. Ed. M. Červenka a Z. Trochová. Praha: Český spisovatel, 1997 (Česká knižnice).

Tyňanov, Jurij Nikolajevič: Literární fakt. Přel. a ed. L. Zadražil (pův. ed. A. P. Čudakov, M. O. Čudakovová a J. A. Toddes). Praha: Odeon, 1988.     4. Příklady kritických vydání:  

Čan: Básně I-III. Ed. M. Kosák. Praha: Triáda, 2007-2009.

Čelakovský, František Ladislav: Básnické spisy. Ed. K. Dvořák. Praha: Vyšehrad, 1950 (Dílo F. L. Č.; 3).

Fučík, Julius: Reportáž, psaná na oprátce. První úplné, kritické a komentované vydání. Ed. F. Janáček a kol. Praha: Torst, 1995.

Halas, František: Krásné neštěstí. Ed. J. Brabec. Praha: Čs. spisovatel, 1969 (Dílo F. H.; 1).

Mácha, Karel Hynek: Básně a dramatické zlomky. Ed. K. Janský. Praha: SNKLHU, 1959 (Spisy K. H. M.; 1).

Mácha, Karel Hynek: Literární zápisníky - Deníky - Dopisy. Ed. K. Janský, K. Dvořák a R. Skřeček. Praha: Odeon, 1972 (Spisy K. H. M.; 3).

Mácha, Karel Hynek: Próza. Ed. K. Janský, K. Dvořák a R. Skřeček. Praha: SNKLU, 1961 (Spisy K. H. M.; 2).

Neruda, Jan: Básně I. Ed. F. Vodička. Praha: Čs. spisovatel, 1951 (Knihovna klasiků, Spisy J. N. 1).

Neruda, Jan: Básně II. Ed. F. Vodička. Praha: SNKLHU, 1956 (Knihovna klasiků, Spisy J. N. 2).

Neumann, Stanislav Kostka: Básně I. Ed. A. M. Píša. Praha: SNKLU, 1962 (Knihovna klasiků, Spisy S. K. N.; 1) + další svazky této edice: Básně II. Ed. M. Chlíbcová a J. Vohryzek, 1965 (Spisy S. K. N.; 3), Básně III. Ed. M. Chlíbcová, 1974 (Spisy S. K. N.; 8), Básně IV. Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1984 (Spisy S. K. N.; 10).  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se věnuje vybraným fázím editorovy činnosti při přípravě textu k vydání. Zaměřuje se na úkon volby výchozího textu (na základě kritiky textových pramenů a jejich porovnávání) a způsob komentování vědecké edice.