Charles Explorer logo
🇬🇧

Experimental Psycholinguistics

Class at Faculty of Arts |
ABO500038

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přehled témat 1. Úvod do psycholingvistiky - přednáška. 2. Pokračování úvodu do psycholingvistiky - přednáška

Četba: Eysenck, Keane: Kognitivní psychologie. Kap. 11-13 3. Úvod do problematiky studia morfologické dekompozice.

Četba: Dunabeitia, J. A.; Perea, M. & Carreiras, M. Does darkness lead to happiness? Masked suffix priming effects Language and Cognitive Processes, 2008, 23, 1002-1020.

Četba: Baayen, R. H., Dijkstra, T.,& Schreuder, R. (1997). Singulars and plurals in dutch: Evidence for a parallel dual-route model. Journal of Memory and Language, 37, 94-117. 4. Morfologická dekompozice, flexe a priming afixů: možné přístupy

Četba: Smolík, F. (2010): Inflectional Suffix Priming in Czech Verbs and Nouns. In S. Ohlsson & R. Catrambone (Eds.), Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 1667-1672). Austin, TX: Cognitive Science Society.

+ recenze 5. Priming afixů: problémy a omezení

Četba: Giraudo, H., & Graigner, J. (2003). On the role of derivational affixes in recognizing complex words: Evidence from masked priming. In R. H. Baayen & R. Schreuder (Eds.), Morphological structure in language processing (pp. 209-232). Berlin: Mouton de Gruyter.

Rastle, K., Davis, M. H., & New, B. (2004). The broth in my brother's brothel: morpho-orthographic segmentation in visual word recognition. Psychonomic Bulletin & Review, 11, 1090-1098. 6. Příprava experimentu 1: definice experimentálních podmínek, výběr podnětových slov. Práce s korpusem, rating vlastností slov. 7. Příprava experimentu 2: zpracování ratingů, zpracování korpusových dat o frekvenci. 8. Příprava experimentu 3: znáhodňování, vyvažování. Experimentální software. 9. Problematika strukturního primingu

Četba: Kathryn Bock (1986). 10. Možnosti a meze strukturního primingu

Četba: Pickering, Ferrreira (2008), Smolík (ms.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář poskytuje úvod do využití experimentálních metod v psycholingvistice, a to s důrazem na schopnost číst současnou literaturu v oboru a chápat principy experimentální metody a její využití v psycholingvistice. Experimentální přístup bude demonstrován na příkladě studia dvou jevů, struktruního primingu a morfologické dekompozice.

Důležitou součást semináře bude tvořit četba anglicky psaných článků a spolupráce při přípravě experimentální studie mentálního zpracování české morfologie.