Charles Explorer logo
🇬🇧

Jaroslav Hašek: “The Biggest Czech Writer”

Class at Faculty of Arts |
ABO500050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Souřadnice a příznaky svébytnosti tvorby Jaroslava Haška; souvislosti s dobovým kontextem, časovost a nadčasovost, témata a postupy, vypravěčské perspektivy, živelnost a (ne)jistota, utilitárnost a absurdita; sjednocující charakteristiky autorského gesta.

Haškovy verše, črty, humoresky a povídky; generační východisko, antiliterátství, ironická a bohémská stylizace.

Haškovy mystifikační a parodické hry, (auto)stylizace; život a umění; Svět zvířat, Politické a sociální dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona aj.

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války jako výzva; možnosti a obtíže čtení a hledání smyslu.

Fenomény Hašek a Švejk jako osobitá témata literárního dějepisectví; možnosti přístupu, metodologické otázky; rozporuplné ohlasy Haškova díla v českém prostředí i v mezinárodním kontextu; adaptace a interpretace v mezioborové perspektivě.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován dílu a osobnosti Jaroslava Haška, především čtení a interpretaci různorodých autorových textů a mystifikačních (životních) her, hledání jejich charakteristik a významových možností, a to v konfrontaci s haškovskou literaturou, jejími "výšinami" i krajnostmi, a mytologizující biografií, a v souvislosti s proměnami dobového literárního a společenského kontextu.