Charles Explorer logo
🇬🇧

Figurative Language and Rhetorics

Class at Faculty of Arts |
ABO500055

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude teoreticky a prakticky věnovat problematice rétorických figur, topů, tropů atd. Zatímat nás budou (a) různé modely rétoriky, (b) možnosti vztahu mezi rétorikou a literaturou, (c) role tzv. rétorických figur v rétorice jako takové, (d) vymezení a charakter rétorických figur, (e) význam sdělovaný rétorickými figurami a motivace k tvorbě rétorických figur. Budeme čerpat z pramenů od

Aristotela a Quintiliana po Ch. S. Peirce, Edmunda Burka a současné teorie metafory či dalších figur.