Charles Explorer logo
🇬🇧

Diploma Thesis Seminar – Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500059

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pracovní program semináře bude upřesněn na počátku semestru, a to vzhledem k tématům jednotlivých diplomových prací. Diskuse nad jednotlivými pracemi se bude odvíjet od powerpointové prezentace, kterou si připraví každý ze studentů. Skladba a zaměření těchto prezentací bude upřesněno vedoucím semináře v souladu se zadaným tématem práce a stavem její rozpracovanosti.