Charles Explorer logo
🇬🇧

Spiritual and Secular Protagonist in Czech and European Literary Texts of the Medieval Times, the Hussite Era, the Renaissance, the Baroque, and the 19th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO500063

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Práce v semináři se zaměří na zkoumání určitých typů hrdinů v duchovní a světské sféře, na jejich vývoj a modifikaci v jednotlivých etapách literární historie. Zároveň budeme věnovat pozornost společným rysům v jejich charakteristikách. Návrh pracovních témat:

1.      Pohanský mýtus a předkřesťanští hrdinové. Jejich zapojení do křesťanského světa. Přemysl, Libuše. Píseň o Nibelunzích.

2.      Postavy českých a evropských světců. Sv. Václav, Ludmila, Vojtěch, Prokop, Sv. Benedikt z Nursie,  bl. Hroznata, sv. Zikmund, svatý Ólaf Norský, sv. Boris a Gleb, svatá Anežka. Řehoř z Toursu: O boji králů a údělu spravedlivých. Einhard: Život Karla Velikého. Svatý Štěpán Uherský, sv. Markéta Uherská. Světec českého baroka Jan Nepomucký. Legenda, mýty a skutečnost. Moravský mučedník zpovědního tajemství sv. Jan Sarkander.  Kontroverzní názory na jeho činnost.

3.      Blahoslavenci: Karel Spinola, Ondřej Bobola, Ivan, Vintíř. In Drahé kameny z koruny Svatováclavské.

4.      Osoby domněním svaté: Přibyslava, Marie Mlada, Jindřich Zdík, Arnošt z Pardubic, Jan z Jenštejna, Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi, Ctihodná Elekta Ježíšova, Františka hraběnka Slavatová, Jan Bedřich hrabě z Valdštejna, Václav II., Martin Středa, Adam Kravarský,Maxmiliánka Zásmucká, Ondřej Faulhaber.

5.      Hrdina bohatýrské pohádky.

6.      Hrdina bohatýrského(hrdinského) eposu.

7.      Hrdina rytířského eposu.

8.      Světští hrdinové u Kosmy. Hrdinové duchovní.

9.      Císař, kníže a biskup v obraze Vincenciově a Jarlochově.

10.   Aristokracie a panovník ve Starých letopisech českých.

11.   Knížata a králové v kronice Václava Hájka z Libočan.

12.   Předbělohorští Habsburkové v kronice Marka Bydžovského z Florentina.

13.   Habsburkové v Poselkyni starých příběhův českých.

14.   Mezi vědou a beletrií.F. Rezek. Portrét Ferdinanda III. v Dějích Čech a Moravy (1890). J. Svátek. Vladaření Leopolda I. II. (1894). Možnost dalších témat včetně literatury bude probrána na úv. Semináři. Požadavky k atestaci: Zpracování jednoho z témat formou úvod. Referátu. Aktivní účast na semináři.