Charles Explorer logo
🇬🇧

Children and the family life of kings and aristocracy in confrontation with towns folk

Class at Faculty of Arts |
ABO500064

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přemyslovské rodiny 10. století. Bořivoj, Ludmila, jejich děti a vnukové.

Výchova sv. Václava a Boleslava. Konflikt mezi Ludmilou a Drahomírou, Václavem a Boleslavem.

Otcovy záměry se Strachkvasem. Syn obětí hříšného otce.

Libická rodina Slavníkovců. Otec Slavník a matka Střezislava. Výchova a studium sv. Vojtěcha.

Rod Vršovců, jejich chování k Přemyslovcům a naopak. Záhuba celého rodu včetně malých dětí.

Vládychtiví synové, jejich konflikt s otci. Břetislav (II,) versus král Vratislav. Přemyslův odboj vůči otci Václavovi.

Vztahy mezi bratranci v přemyslovském rodě a jejich zápas o trůn ve 12. století.

Dětství Václava II. Kunhuta, Záviš a malý princ.

Dospívání Václava III. Role opata Konráda Zbraslavského.

Eliška Přemyslovna a její děti. Vztah k manželovi Janu Lucemburskému. Tragédie rodinného vztahu.

Narození dítěte v královské rodině. Karel IV. Jeho názory na manželství a výchovu nástupců.

Václav IV. Jeho křest v podání Pavla Źídka, Jiří správcovna.

Zikmund Lucemburský, jeho manželka, dcera a zeť.

Rodina krále Vladislava Jagellonského. Dcera Anna a rakouský arcikníže Ferdinand.

Stolování, jídlo a pití na dvoře Rudolfa II.

Dvory renesančních velmožů - Rožmberkové, Pernštejnové

Vzestup a pád Jiřího z Lobkovic. Úloha jeho dcery Evy. Literární obraz Josefa Svátka

Tajný sňatek arciknížete Ferdinanda s bankéřskou dcerou Filipínou Welserovou. Historický obrázek Z. Wintera

Měšťanský život v díle M. Dačického z Heslova

Snaha o mužského dědice v rodině císaře Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristiny. Pohled do barokní vladařské rodiny.

Láska habsburské princezny Marie Terezie a lotrinského vévody Františka Štěpána.

Osudová láska Františka Ferdinanda d´Este. E.Winter: Následník trůnu

Výchova dívek v měšťanských rodinách na různých sociálních stupníc: Dcera malíře pokojů Pepička Kondelíková v díle I. Herrmanna. Dcera domovníka Kulicha v díle I. Herrmanna. Hana a Bětuše Váchovy v díle V. Neffa a další ženské postavy jeho pentalogie.

Zásnuby a sňatky.

Výchova a vyučování.

Český jazyk v královských rodinách a jejich pobyt v Praze.

Korunovace královských dětí.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Rodinný života dvora byl zahalen do etikety a ceremoniálu, z jehož aspektu byli příslušníci knížecí nebo královské představováni poddaným. Je proto velmi obtížné získat informace z reality.

Morálka a výchovný přístup prostupují však i obrazy měšťanského stavu. Pro práci v semináři navrhuji následující témata, přičemž ponechávám volný prostor k vlastní invenci.