Charles Explorer logo
🇬🇧

„Let Neruda to Come to Me Once More…“

Class at Faculty of Arts |
ABO500066

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Příklady možných okruhů a témat - próza (6 Nerudových "N"):

1. Novinářství (vztah Nerudovy prozaické a publicistické tvorby - např.: Z notiční knihy novinkáře, Z tobolky redaktorovy…)

2. Nemocní, postižení a vůbec vyloučení (okraj společnosti v Nerudově próze - např.: Blbý Jóna, Kassandra, Doktor Kazisvět, Mrzáci…)

3. Nekrofilie a jiné úchylky (láska a postavení ženy - např.: Ty nemáš srdce!, Vampýr, Erotomanie, Za půl hodiny, U Tří lilií…)

4. Nacionalismus (Němci, Židé a vlastenci v Nerudově próze - např.: Josef harfenista, Pro strach židovský…)

5. Náznakovost (nedořečenost, nonverbální komunikace; lidská řeč a lidské řeči - např.: Štědrovečerní příhoda, Pan Ryšánek a pan Schlegl, Večerní šplechty, Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku…)

6. Nerudovo novátorství? (Krátké Les Cofessions kteréhokoli z nynějších českých Jean-Jacquů)   POEZIE 1 Metrika a rytmika

1.1 Jambická revoluce a sylabotónický obrat u májovců

1.2 Metrika a rytmika Knih veršů

1.3 Daktylotrochej (Písně kosmické, Prosté motivy) 2 Rým a strofika

2.1 Nerudův rým

2.2 Nerudova strofika 3 Interpretace

3.1 O Šimonu Lomnickém

3.2 ad.?

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude zabývat prozaickou a básnickou tvorbou Jana Nerudy, určující osobnosti české literatury a kultury druhé poloviny 19. století.

Práce s Nerudovými prozaickými texty (úvodních 6 seminářů, dr. Vaněk) bude orientována zejména k historickému kontextu spisovatelova díla a k interpretaci jednotlivých povídek, část semináře věnovaná Nerudově poezii (následujících 6 seminářů, Mgr. Říha) se soustředí na její formální stránku, především na oblast metriky, rytmiky, rýmu a strofiky.