Charles Explorer logo
🇬🇧

Selected Topics from the Czech poetry of 1930s

Class at Faculty of Arts |
ABO500070

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Název kurzu:  

Vybrané kapitoly z české lyriky třicátých let 20. století    

Charakteristika kurzu:  

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.  

Podmínky pro získání atestace

Aktivní účast v semináři, průběžné vypracovávání zadaných úkolů.  

Požadované vstupní znalosti

Seminář je určen pro studenty magisterského studia.  

Tematické okruhy 1)      Josef Hora (Tvůj hlas, 1930) 2)      Jaroslav Seifert (Jablko z klína, 1933) 3)      František Halas (Tvář, 1931) 4)      Vítězslav Nezval (Praha s prsty deště, 1936) 5)      Vladimír Holan (Vanutí, 1932) 6)      Jan Zahradníček (Jeřáby, 1933) 7)      Václav Renč (Studánky, 1935) 8)      František Hrubín (Zpíváno z dálky, 1933)    

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.

Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.  

Vybraná doporučená literatura:

Ad 1)

Kalista, Zdeněk: In: Tváře ve stínu (1969)

Králík, Oldřich.: In: Osvobozená slova (Praha 1995)

Mourková, Jarmila: Josef Hora (1981)

Pešat, Zdeněk: In: Dialogy s poezií (1985)

Pešat, Zdeněk: In: Tři podoby literární vědy (1998)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (Praha 1971)

Šalda, F. X: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Vaněk, Václav: In: Kubíček, T.; Wiendl, J.: Víra a výraz (2005)  

Ad 2)

Brabec, Jiří: In: Panství ideologie a moc literatury (2009)

Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)

Hora, J.: In: Poezie a život (1959)

Pešat, Zdeněk: Jaroslav Seifert (1991)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 5, 1933/34

Šalda, F.X.: O nejmladší poezii české (in Studie z české literatury 1961)

Václavek, Bedřich: In: Kritické stati z třicátých let (1975)  

Ad 3)

Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost I. (1992)

Červenka, Miroslav: In: Struktura a smysl literárního díla (1966)

Fučík, Bedřich: In: Čtrnáctero zastavení (1992)

Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)

Ludvík Kundera: František Halas (1999)

Pešat, Zdeněk: In: Dialogy s poezií (1985)

Píša, A. M. In: Třicátá léta (1971)

Richterová, Sylvie: In: Slova a ticho (1991)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové  poezii české (1939)  

Ad 4)

Blažíček, Přemysl: Smysl Nezvalovy poezie. In: Kritika a interpretace (2002)

Černý, Václav: In: Tvorba a osobnost 1 (1992)

Český surrealismus  1929-1953 (sb., 1996)

Čolakova, Žoržeta: Český surrealismus 30. let (1999)

Hodáčová. Lily: Zpěv Orfeův (1995)

Jelínek, Antonín: Vítězslav Nezval (1961)

Kalandra, Záviš: In: Intelektuál a revoluce (1994)

Mukařovský, Jan: In: Kapitoly z české poetiky (1948)

Teige, Karel: Surrealismus proti proudu (in: Zápasy o smysl moderní tvorby, 1969)  

Ad 5)  

Brabec, Jiří: Holan. In:  Jak číst poezii (1963)

Červenka, Miroslav: In: Styl a význam (1991)

Hora, Josef: In: Poezie a život (1959)

Justl, Vladimír: Holania (2010)

Kožmín, Zdeněk: In: Studie a kritiky (1995)

Opelík, Jiří: Holanovské nápovědy (2004)

Píša, A. M.: In: Třicátá léta (1971)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Trunečka, Michal: Česká literatura 48, 2000, č. 5.  

Ad 6)  

Bednářová Jitka; Trávníček, Mojmír: Doslov. In: J. Z.: Básně (2001)

Fučík, Bedřich: In: Kritické příležitosti II (2002)

Fučík, Bedřich: In: Píseň o zemi (1994)

Kubíček, T.; Wiendl, J. (eds.): Víra a výraz (sb. 2005)

Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)

Šalda, F. X.: In: Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Wiendl, Jan: In: Vizionáři a vyznavači (2007)

Zejda, Radova: Byl básníkem (2004)    

Ad 7)

Med, Jaroslav: In: Spisovatelé ve stínu (1995)

Rotrekl, Zdeněk: In: Skrytá tvář české literatury (1991)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 8, 1935/36

V. Hrbek (Z. Kalista): Lumír 62, 1935/36

Václavek, Bedřich: Index 1935

Vodička, Timotheus: Řád 1936

Vojvodík, Josef: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 1(1993)  

Ad 8)  

Brabec, Jiří: In: F. Hrubín: Zpíváno z dálky (1967)

Čtyři studie o F. Hrubínovi (sb., 1960)

Karlíková, Věra: In: Jak číst poezii (1963)

Málková, Iva: František Hrubín. Z archivních fondů (2012)

Šalda, F. X.: Šaldův zápisník 6, 1933/34

Vyskočil, Albert: In: Kritikova cesta (text Dva básníci) (1998)

Závada, Vilém; Opelík, Jiří: Krajina rodu v díle F. Hrubína (1970)              

Září 2012