Charles Explorer logo
🇬🇧

TGM and Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO500077

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se soustředí na vztah T.G. M. a literatury od raných textů po Rusko a Evropa. Sleduje Masarykův způsob nakládání s literaturou, způsob kladení otázek v historickém kontextu proměn české kultury konce 19. Století a počátku 20. století, problém realismus, titanismu a krize moderního člověka šířeji. Vedle toho se soustředí na otázky sociologie literatury. Součástí je četba několka základních literární děl Goethova Fausta, Puškinova Evžena Oněgina, Byronova Kaina a Dostojevského a Maxima Gorkého. 1. O studiu děl básnických.

Jaroslav Vrchlický 2. Karel Havlíček 3. Realismus 4. Historismus 5. Titanismus a Faust 6. Dekadence 7. Potíže s Nietzschem 8. Rusko a Evropa: Fjodor Dostojevskij, Maxim Gorkij