Charles Explorer logo
🇬🇧

In Search of Immortality: The Epic in between Gods and Humans

Class at Faculty of Arts |
ABO500081

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1)      Pojetí hrdinství

2)      Obrazy božského; božské x lidské x zvířecí

3)      Obrazy řádu a chaosu; hrdina jako hybris

4)      Topologie eposů, makrokosmické a mikrokosmické modely světa

5)      Cesta a hostina jako narativní topos

6)      Metamorfózy versus iniciace

7)      Sestup do podsvětí

8)      Eschatologická a apokalyptická obraznost

9)      Hagiografický realismus

10)  Ikonografie grálovských příběhů 8/10    Epos o Gilgamešovi 15/10   Homér: Odysseia 22/10   Homér: Odysseia 29/10   Ovidius: Proměny 5/11     Vergilius: Aeneis 12/11    Starý zákon (vybrané pasáže) 19/11   Edda + Beowulf (vybrané pasáže)  26/11  Píseň o Nibelunzích 3/12     Putování za svatým grálem + Malory: Artušova smrt (vybrané pasáže) 10/12   Wolfram von Eschenbach: Parzival 17/12   Legenda Aurea

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je prostřednictvím četby konkrétních eposů, především starověkých a středověkých, analyzovat zrod a zdroj "epičnosti" a její proměny a transformace v další žánry (legenda, román).