Charles Explorer logo
🇬🇧

Language, Body, Thing

Class at Faculty of Arts |
ABO500083

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Název kurzu: JAZYK - TĚLO -  VĚC

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 

Forma: volitelný  seminář, pro bakalářské i magisterské studium

Požadavky pro získání atestace:

Pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování referátu, průběžná četba zadaných textů. Ke zkoušce esej v rozsahu 10 normostran.

Charakteristika kurzu:

Věci "uvlastňují", přivádějí zemi a nebe, božské a smrtelné v jejich dálkách blízko, přibližují vzdálené, píše Martin Heidegger. Ukazování věcí, které nás přivádí ke zkušenosti povrchu, k bezprostřednímu prožitku přítomného, ale současně skrze povrch demonstrovaný v naší nejbližší možné blízkosti nutí k otázce po stálosti, pevnosti, trvalosti povrchu a tvarů, nutí nás ptát se, co se skrývá "za" věcmi, v "pozadí" viditelného. Jakým způsobem nám haptická zkušenost tedy otevírá svět? V čem spočívá onen "odvrat k povrchu", který způsobuje, že na nás odevšad hledí smrt? A "od čeho" se vůbec odvracíme? Od nitra k vnějšku? Od celku k detailu? Cílem semináře je analýza různých podob "věci" a "věcnosti" jako aspektů narativní strategie textu, převážně v středoevropské literatuře. Soustředíme se na aspekt "příručnosti", na tělesnost věci. Východiskem bude fenomenologie těla; analýza taktilních metafor a jejich komparace s metaforami vizuálními. Také budeme sledovat  pohyb od "mlčícího" a "němého" jazyka k "mluvení" věcí (Bernhard, Hrabal, Holan, Kolář, Orten, Reynek, Hauková, Součková, …) a posun od modernistického fragmentu   k "pornografii" jazyka (Gombrowicz, Esterházy, Páral, Kundera,…). Součástí semináře bude analýza nejen literární, ale i vizuální reprezentace "věci" a "věcnosti" (výtvarné umění, fotografie).      

Tematické okruhy: 1) Fenomenologie těla - taktilní svět: ruka a tvář, hmatat a dotýkat se

- taktilní aspekty vyprávění

- taktilní x vizuální metafory   2) Od "mlčícího" a "němého" jazyka k "mluvení" věcí   3) Fetišismus věcí

- surrealistická obraznost

- "sbírky prachu" a haraburdí

- inventarizace světa - sbírky a sběratelství   4) Tělo-věc- šaty

- slast a svádění věcí

- látky a "soukenná kosmogonie"   4) Od modernistického fragmentu k "pornografii" jazyka   5)  Torza věcí - meditace - zátiší    

Franz Kafka: Deníky

Bruno Schulz: Skořicové krámy, Sanatorium na věčnosti

Vítězslav Nezval: Absolutní hrobař

Erotická revue I.-III.

Witold Gombrowicz: Pornografie, Kosmos

Vladimír Sorokin: Třicátá Marinina láska

Michail Kononov: Nahá pionýrka

Péter Esterázy: Malá maďarská pornografie

Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále, Vita nuova, Proluky, Kouzelná flétna

Thomas Bernhard: Mýcení

Elfride Jelinekova: Pianistka

Herta Müllerová: Rozhoupaný dech

Georges Pérec: Život návod k použití

Sebald: Saturnovy prstence

András Pályi: Příchody

+ řada dalších básnických textů    

Základní literatura:

ANDERSON, Mark M.  Kafka´s Clothes. Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin de Siecle. Oxford University Press: Oxford, 1992.

BACHELARD, Gaston. Poetika prostoru. Praha: Malvern,2009.

BAUDRILLARD, JEAN: O svádění.Olomouc, Votobia 1996.

BENJAMIN, Walter.Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha, 1979.

BENJAMIN, Walter. Agesilaus Santander. Praha : Herrmann & synové, 1998.

BENJAMIN, Walter. Iluminácie. Bratislava : Kalligram, 1999.

BLANCHOT, MAURICE: Literární prostor. Herrmann a synové. Praha 1999.

BRAUN, Michael."Hörreste, Sehreste" : das literarische Fragment bei Büchner, Kafka, Benn und Celan.   Köln: Böhlau, 2002.

GELLNER, Ernest. Jazyk a samota. Brno: CDK 2005.

HEIDEGGER, Martin. Básnicky bydlí člověk. Praha: OIKOYMENH,  1996.

HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH,  2002.

PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMENH,  1995.

FLUSSER,Vilém. Bezedno : filosofická autobiografie.  Praha : Hynek, 1998.

FLUSSER,Vilém. Jazyk a skutečnost. Praha : Triáda, 2005.

FÖLDÉNYI, Lászlo F.. Goyov pes. Bratislava: Kalligram 2007.

FÖLDÉNYI,Lászlo F.. Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001.

FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Brno: Computer Press, a.s., 2007.

FLUSSER,Vilém. Jude sein : Essays, Briefe, Fiktionen. Berlin : Philo, 2000.

GELLNER, Ernest. Jazyk a samota. Brno: CDK, 2005.

KERTÉSZ, Imre. Vyhnaný jazyk. Bratislava: Kalligram 2003.

KONRÁD, György. The Melancholy of Rebirth: Essays from Post-Communist Central Europe, 1989-1994.NewYork:HarcourtBrace,1995.

LÉVINAS, Emmanuel. Totalita a nekonečno. Praha, OIKOYMENH 1997.

MERLAU-PONTY, MAURICE. Viditelné a neviditelné. Praha, OIKOYMENH 1998.

PACHMANNOVÁ, Martina. Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha: VŠUP, 2009

SUSINI-ANASTOPOULOSOVÁ, Francoise. Fragmentárne písanie. Bratislava:Kalligram, 2005.

URBAN, Petr (ed). Fenomenologie tělesnosti. Praha: Filosofický ústav AVČR, 2011.

VOJVODÍK, JOSEF: Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě. Brno, Host 2006

VOJVODÍK, Josef. Povrch, skrytost, ambivalence: manýrismus, baroko a česká avantgarda. Praha: Argo, 2008.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Praha: OIKOYMENH, 1993.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Rozličné poznámky. Praha, Mladá fronta, 1993.