Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Czech Language System

Class at Faculty of Arts |
ABO500105

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Vývoj pravopisu, trankripce

2. Fonologický vývoj

3. Morfologie sloves (podle jednotlivých tříd a vzorů)

4. Morfologie substantiv (podle jednotlivých skloňovacíh typů)

5. Morfologie adjektiv, zájmen a číslovek

6. Vybrané jevy lexikálního a syntaktického vývoje Průběžně: komplexní rozbor staročeských textů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář v návaznosti na přednášku procvičuje na textech a cvičeních jevy z historického vývoje češtiny ve vzájemné souvislosti, zejména fonologii a morfologii slovesa a jména.