Charles Explorer logo
🇬🇧

Graded Paper I

Class at Faculty of Arts |
ABO500106

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tato studijní povinnost obnáší zpracování lingvistického výzkumu formou písemné práce podle náležitostí odborného textu, a to buď na téma dle vlastní volby studenta nebo dle doporučení vedoucího, jehož si student zvolí (lze volit z interních pracovníků ÚČJTK, popř. z externích vyučujících ÚČJTK nebo pracovníků jiných filologických či lingvistických ústavů FF UK). Práce může souviset s tématem diplomové práce.

Atestaci zapisuje tajemník ÚČJTK na pokyn příslušného vyučujícího.

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.