Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Church Slavonic

Class at Faculty of Arts |
ABO500108

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Dějiny cyrilometodějské mise a její vliv na vývoj české kultury.

Dějiny církevněslovanské vzdělanosti v Čechách i u jiných slovanských národů.

Kanonické staroslověnské památky. Církevněslovanské pamítky české redakce.

Staroslověnské písmo.

Původ a charakter staroslověnštiny, její hláskoslovná charakteristika.

Morfologie staroslověnštiny - slovesa.

Morfologie staroslověnštiny - jména.

Staroslověnšká syntax a slovotvorba.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednáškové části se studentům dostane poučení o významu staroslověnštiny, kulturněhistorických souvislostech jejího vzniku a používání, staroslověnských památkách, dalším vývoji církevní slovanštiny, vlivu na český jazyk a českou literaturu atd. Dále budou seznámeni se základy staroslověnského hláskosloví a gramatiky.

Těžištěm semináře je práce se staroslověnskými texty, jejich četba a rozbor - hláskoslovný, morfologický i syntaktický. Po jeho absolvování by studenti měli být schopni jednodušší staroslověnské texty číst a gramaticky vykládat.