Charles Explorer logo
🇬🇧

Slavic Studies

Class at Faculty of Arts |
ABO500109

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Stručný přehled dějin slavistiky

2. Rozpad psl., klasifikace slov. jazyků - přístupy, přehled

3. Vnější jazykové vlivy, balkánský jazykový svaz

4. Západoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

5. Východoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

6. Jihoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška ze slavistiky se profiluje v úzké návaznosti na přednášky z praslovanštiny a staroslověnštiny a zároveň se proti nim tématicky vymezuje. Zabývá se především klasifikací slovanských jazyků, jejich areálovým členěním, popisem společných i specifických znaků i stručnou historií jednotlivých slovanských jazyků.